Fråga facket Fråga facket

Rätt till ledighet för fackliga studier

Facklig utbildning Studieledighetslagen ger rätt till ledighet för deltagande i facklig utbildning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jämställdhetsbarometern 2016
Foto: Lars Forsstedt

Facklig utbildning är prioriterad utbildning enligt studieledighetslagen. Med facklig utbildning menas utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

Alla arbetstagare har rätt till studieledighet för facklig utbildning. Anställningsformen har ingen betydelse. Arbetsgivaren har dock möjlighet att senarelägga deltagandet i en utbildning i två veckor om det är opassande för verksamheten. Därför är det viktigt att den som vill gå en utbildning ansöker om ledighet så fort som möjligt dock senast två veckor innan utbildningen börjar.

Ledighet för utbildning för den som är förtroendevald

Den som är fackligt förtroendevald kan under vissa förutsättningar ha rätt till ledighet för facklig utbildning enligt förtroendemannalagen. OBS! För att förtroendemannalagen ska gälla måste den förtroendevalde vara anmäld som förtroendevald till arbetsgivaren. Är inte förtroendemannalagen tillämplig kan ledighet ansökas enligt studieledighetslagen. Kolla med ditt förbund vad som gäller.