Fråga facket Fråga facket

LOs hantering av personuppgifter

Organisationsfrågor LO behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR. Här beskrivs hur LO behandlar personuppgifter i den dagliga verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Version 20230109

Arbetsgrupper

LO tar in anmälningar till arbetsgrupper och deltagarnas kontaktuppgifter sparas under tiden arbetet pågår. Laglig grund är avtal eller intresseavvägning.

LO hämtar in uppgifter om eventuella kostavvikelser inför varje möte, men sparar dem inte längre än en månad efter avslutad aktivitet. Laglig grund är samtycke.

Fackliga kurser

På LOs hemsida finns information om de fackliga kurser som anordnas av LO, LO-distrikten, LO-förbunden samt ABF och Runö. Via ett formulär kan intresserade skicka intresseanmälningar till kurserna. Personuppgifter behandlas av respektive utbildningsanordnare. Uppgifterna raderas, minimeras eller sparas, beroende på vilken typ av kurs det gäller. En del kurser är i flera steg eller vidareutbildning vilket kräver att uppgifter sparas.

Personuppgifter avseende kostavvikelser och allergier raderas efter innevarande år. Laglig grund är samtycke.

När det gäller ansökningar till ”Kunskapssystemet” går ansökningarna till respektive förbund centralt som hanterar ansökan och anmäler sina deltagare i ”Kurswebben”. Kurswebben administreras av Runö och LO centralt. Laglig grund är avtal eller intresseavvägning.

Personuppgifterna sparas i kurswebben under innevarande år. Förbunden kan spara meriterna per medlem. Personuppgiftsbehandlingen sker då av respektive fackförbund.

Om du vill veta mer om behandling av dina personuppgifter i samband med fackliga utbildningar, kontakta respektive fackförbund eller utbildningsanordnare. 

Ungkurser

Deltagare vid utbildningarna ”Om facket” och ”Om Samhället” registreras av LO-distrikten i LOs centrala databas. Uppgifterna sparas i tre år för att personerna inte ska bli kallade till samma utbildning flera gånger. Laglig grund är avtal, samtycke eller intresseavvägning.

Stipendiefonden

På kurser som omfattas av LOs stipendiefond sparas deltagarnas uppgifter i en central databas i tre år för att de inte ska kunna få stipendier flera gånger. Laglig grund är avtal eller intresseavvägning.

Statistik

LO samlar statistik över antal kursdeltagare. All statistik anonymiseras. Statistiken är till LOs verksamhetsberättelse och delas även med andra som LO samverkar med. Laglig grund är avtal eller intresseavvägning.

Konferenser och seminarier

Den som vill delta i ett seminarium eller en konferens i LOs regi anmäler sig via ett webb-formulär. Informationen som samlas in behövs för planeringen och genomförandet av evenemanget. Ibland efterfrågas eventuella kostavvikelser och/eller allergier. Laglig grund är samtycke.

  • Personuppgifter insamlade inför ett seminarium raderas senast en månad efter genomförandet. Laglig grund är intresseavvägning.
  • Personuppgifterna insamlade till en konferens raderas senast tre månader efter genomförandet.

Vid eventuella utvärderingar av seminarier och konferenser skickas en enkät till den e-postadress som uppgetts i samband med anmälan.

Ungforum och VISA konferensen

Deltagarna vid Ungforum respektive VISA konferensen (för förbundens studieansvariga) anmäls av förbunden direkt till Runö folkhögskola som är personuppgiftsansvarig. Runö delar uppgifter till LO centralt för att göra i ordning material till deltagarna. Uppgifterna på LO raderas efter tre månader. Laglig grund är intresseavvägning.

Kontakt med LO

LO hanterar inkommande e-post med den rättsliga grunden intresseavvägning/berättigat intresse. Vi svarar på e-post med allmänna frågor snarast och raderar e-posten senast efter tre månader.

Om känsliga eller sekretessbelagda uppgifter skickas från LO så sker det med vanlig post eller krypterad e-post.

Undvik att skicka känsliga personuppgifter via okrypterad e-post, till exempel medlemskap i fackförbund eller extra skyddsvärda uppgifter som personnummer, löner, sjukintyg, personliga dokument och så vidare. Skicka aldrig original till LO. Vänd dig i första hand till ditt fackförbund för personliga ärenden.

Använd vanlig postgång för känsliga personuppgifter.

På LOs hemsida finns olika formulär som underlättar kontakt med utvalda delar av kansliet, exempelvis GDPR-frågor eller fackliga studier. När du fyller i dina kontaktuppgifter i ett sådant formulär behöver du ge samtycke till behandling av personuppgifter genom att markera i en kryssruta. De inkommande uppgifterna raderas senast efter tre månader.

Rekrytering

LO samlar in och behandlar personuppgifter i samband med rekrytering. Personuppgifterna raderas två år efter att tjänsten är tillsatt.

LOs hemsida

www.LO.se är Landsorganisationen i Sveriges officiella hemsida och har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare för LO.se är kanslichef Elisabeth Brandt Ygeman. 

Cookies

LO.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Google Analytics är ett digitalt analysverktyg som mäter besök och beteende på LO.se genom att använda cookies. Med hjälp av Google Analytics analyserar redaktionen för LO.se hur besökare använder webbplatsen och på vilka sätt innehållet behöver utvecklas. Informationen kan inte användas för att spåra enskilda besökare. 

Läs mer om vilka cookies vi använder på LO.se

Nyhetsbrev och pressmeddelanden

Som besökare på LO.se och LO Bloggen kan du välja att prenumerera på nyhetsbrev och pressmeddelanden. För att göra dessa utskick använder vi oss av externa leverantörer som via avtal agerar som LOs personuppgiftsbiträden. Uppgifterna i prenumerationsregistren delas inte med någon annan.

Det är enkelt att avanmäla sig från dessa prenumerationer genom tydliga länkar i respektive e-postmeddelande.

Skoltorget 

Skoltorget är det verktyg som skolinformatörer, organisatörer och distriktsansvariga använder för att registrera och redovisa skolpresentationer. Användarna registrerar sig själva och samtycker till personuppgiftsbehandling i LOs centrala system. Användarna bekräftar sitt samtycke årligen efter påminnelse från LO.

Sociala medier

LO använder plattformarna Facebook, Twitter, Instagram och Youtube för att bedriva opinionsbildning, sprida information om fackliga tjänster och föra dialog med de som är intresserade eller har frågor om organisationen.

LO värdesätter dialog och vi svarar på frågor och kommentarer i den mån vi kan. I LOs kanaler ska alla känna sig välkomna. Därför tar vi aktivt ansvar för att diskussionerna i kommentarsfältet. Vi har tre ordningsregler:

  • Språkbruk: Använd ett konstruktivt språk och visa respekt för alla du skriver om och med. Osakliga, stötande och kränkande kommentarer är inte tillåtet.
  • Aktualitet: Kommentarer ska avse det aktuella ämnet. LOs kanaler är inte ett forum för marknadsföring av andra organisationer eller intressen. Länkar är inte tillåtet.
  • Saklighet: Falsk, inkorrekt och uppenbart felaktig information är inte tillåtet.

Personer som bryter mot ovanstående regler, eller uppmanar andra att göra det, kommer att få sina kommentarer dolda/borttagna och riskerar att bli blockerade från sidan.

Facebook är primärt personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på Facebook. Däremot är LO att anse som ansvarig för viss behandling som sker på LO Sveriges Facebook-sida. I de fall vi behandlar personuppgifter i våra inlägg gör vi det med stöd av berättigat intresse som laglig grund.

I sociala medier delar LO länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan. LO ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

LOs policy

LOs policy om hantering av personuppgifter (GDPR) kan du läsa i den här PDFen. 

Har du frågor eller synpunkter om LOs hantering av personuppgifter?

Du är välkommen att höra av dig till oss angående GDPR-frågor via dataskydd@lo.se. Det går också bra att skriva ett brev till Landsorganisationen i Sverige (LO), 105 53 Stockholm.

OBS! Endast frågor rörande personuppgifter hanteras den här vägen.