Fråga facket Fråga facket

Styrelsen

Organisationsfrågor I listan nedan hittar du ordinarie ledamöter samt ersättare i LOs styrelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ledning

Johan Lindholm, ordförande
Louise Olsson förste vice ordförande
Jessica Leiding, andre vice ordförande
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare

Byggnadsarbetareförbundet

Ordinarie: Lars Hildingsson
Jakob Wagner, 1:e suppleant
Emil Persson, 2:e suppleant
3:e suppleant (vakant)

Elektrikerförbundet

Ordinarie: Urban Petersson
Mikael Pettersson, 1:e suppleant
2:e suppleant (vakant)
3:e suppleant (vakant)

Fastighetsanställdas Förbund

Ordinarie: Lennart Mauritzon
Inger Lundholm, 1:e suppleant
Joakim Oscarson, 2:e suppleant
Ewa Edström, 3:e suppleant

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

Ordinarie: Per-Olof Sjöö
Madelene Engman, 1:e suppleant
Jörgen Johansson, 2:e suppleant
Lars Nyman, 3:e suppleant

Handelsanställdas förbund

Ordinarie: Linda Palmetzhofer
Martin Nyberg, 1:e suppleant
Annelie Karlsson, 2:e suppleant
Madeleine Harby Samuelsson, 3:e suppleant

Hotell- och restaurangfacket

Ordinarie: Malin Ackholt
Pim van Dorpel, 1:e suppleant
Peggy Nyholm, 2:e suppleant
Eva-Lotta Ramberg, 3:e suppleant

Industrifacket Metall

Ordinarie: Marie Nilsson
Tomas With, 1:e suppleant
Martin Gunnarsson, 2:e suppleant
3:e suppleant (vakant)

Kommunalarbetareförbundet

Ordinarie: Malin Ragnegård
Barbro Andersson, 1:e suppleant
Johan Ingelskog, 2:e suppleant
3:e suppleant (vakant)

Livsmedelsarbetareförbundet

Ordinarie: Eva Guovelin
Jolan Wennberg, 1:e suppleant
Solweig Larsson, 2:e suppleant
Anders Hernborg, 3:e suppleant

Musikerförbundet

Ordinarie: Karin Inde
Mattias Qvarsell, 1:e suppleant
Gunnel Persson, 2:e suppleant
Jonas Franzen, 3:e suppleant

Pappersindustriarbetareförbundet

Ordinarie: Pontus Georgsson
Mikael Lilja, 1:e suppleant
Per-Anders Pettersson, 2:e suppleant
Robert Sjunnebo, 3:e suppleant

Seko, Service- och kommunikationsfacket

Ordinarie: Gabriella Lavecchia
Johan Lindholm, 1:e suppleant
Linda Agetoft, 2:e suppleant
Ulrika Nilsson, 3:e suppleant

Transportarbetareförbundet

Ordinarie: Tommy Wreeth
Lars Mikaelsson, 1:e suppleant
Peter Lövkvist, 2:e suppleant
Peter Winstén, 3:e suppleant