Fråga facket Fråga facket

Sjukförsäkring

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ekonomisk trygghet

En trygg sjukförsäkring tjänar alla på. Ersättningen från sjukförsäkringen ska utgå utifrån tanken att en sjukdom inte ska behöva innebära att man går ifrån hus och hem. Sjukförsäkringen ska täcka det inkomstbortfall som orsakas av en nedsatt arbetsförmåga.

Rehabiliteringsrättigheter

LO säger nej till tidsgränser och vill istället se stödjepunkter där individen rustas med rehabiliteringsrättigheter. Det kan handla om rätt till arbetsanpassning och lämpliga vård- och rehabiliteringsinsatser. Om inget annat fungerar ska individen kunna få stöd att ställa om och finna en ny plats på arbetsmarknaden som bättre passar den egna arbetsförmågan.

Framtvingad sjuknärvaro

Karensdagen i sjukförsäkringen gör att många av ekonomiska skäl drar sig för att vara sjukskrivna trots att de är sjuka och borde vara hemma. En sådan sjuknärvaro ökar risken för smittspridning och att skador eller sjukdomar förvärras. Att avskaffa karensdagen handlar också om att förbättra för kvinnor och lågavlönade, just de grupper som av ekonomiska skäl i dag tvingas vara sjuknärvarande.

  • Höj inkomsttaken i sjukförsäkringen så att minst 80 procent av medborgarna får 80 procent i ersättning.
  • Nej till stelbenta tidsgränser som innebär en ensidig press på den enskilde att själv ta sig ur ohälsa.
  • Ta bort karensdagen.