Fråga facket Fråga facket

Arbete

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stärka löntagarna

Rätten till arbete är grundläggande för svensk fackföreningsrörelse. Arbetslöshet bryter ner människor och ställer dem utanför gemenskapen och bidrar till ökade inkomstskillnader. Om fler arbetar har vi gemensamt större möjligheter att finansiera en ambitiös välfärdsstat. Men det handlar också om makt. När det är ont om jobb pressas löntagarna att acceptera de villkor arbetsgivaren erbjuder. Full sysselsättning stärker löntagarnas ställning.

Ny ekonomisk politik

Den ekonomiska politik som förts sedan 90-talet har inte lyckats pressa tillbaka arbetslösheten till de nivåer den låg på tidigare. LO anser att Sverige behöver en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning med dagens öppna ekonomi.

  • Den ekonomiska politiken ska inriktas mot full, hög och jämn sysselsättning. Arbetslösheten ska inte överstiga fyra procent under en konjunkturcykel. Sysselsättningsgraden ska som lägst vara 85 procent.
  • Stimulera ekonomin genom en ekonomisk politik för att öka investeringarna i utbildning, välfärd, bostäder och infrastruktur.
  • Förtydliga Riksbankens mandat för penningpolitiken till att vara att stabilisera både inflationen runt inflationsmålet och sysselsättningen på en hållbar nivå.