Fråga facket Fråga facket

Kollektivavtal

Kollektivavtal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Trygghet för löntagarna

Att det finns starka parter på arbetsmarknaden som sluter rikstäckande kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor är en grundbult i den svenska modellen. Kollektivavtalen innebär trygghet för löntagarna eftersom en arbetsgivare inte kan hota en anställd med lägre lön eller sämre villkor.

Kollektivavtalen ger fredsplikt

Kollektivavtalen skapar också stabilitet för arbetsgivarna. Dels råder fredsplikt under avtalsperioden och dels kan parterna inom en sektor eller bransch förhandla fram praktiska lösningar på specifika problem för just den branschen.

  • Värna och stärk den svenska arbetsmarknadsmodellen med fria parter och hög kollektivavtalstäckning.
  • LOs ambition är alltid att i första hand lösa frågor som rör medlemmarnas villkor genom avtal. När och om denna väg är stängd kan det bli aktuellt att gå den politiska vägen med lagstiftning.
  • Arbetare ska ha lika lön för likvärdigt arbete oavsett om de är anställda av ett svenskt eller utländskt företag och oavsett om de befinner sig i Sverige tillfälligt eller permanent.