Fråga facket Fråga facket

Enheten för samhällspolitik

Arbetsmarknad Enheten för samhällspolitik ansvarar bland annat för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, näringspolitik, offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Enheten gör ekonomiska prognoser och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torbjörn Hållö

Enhetschef/Chefsekonom

Chef för Arbetsmarknad, utbildning och lönebildning.

Anna Almqvist

Nationalekonom (Tjänstledig)

Inkomstskillnader och förmögenhetsskillnader, Skattepolitik, Rättvis klimatomställning, Internationell ekonomi.

Niklas Blomqvist

Niklas Blomqvist

Nationalekonom

Prognosarbete, Aktiv arbetsmarknadspolitik, och Kollektivavtalad a-kassa.

Peter Gerlach

Nationalekonom

Ekonomisk politik, Näringspolitik med fokus på bostäder och energiförsörjning, Välfärdens finansiering, Ekonomiska utsikter.

Ulrika Lorentzi

Utredare

Välfärdsfrågor, Finansiering och styrning av vård, skola och omsorg.

Anna-Kirsti Löfgren

Nationalekonom

Inkomstfördelning, allmän pension, ekonomiska utsikter, arbetsmarknad.

Mattias Samuelsson

Mattias Samuelsson

Utredare

Kompetensförsörjning, arbetsmarknadspolitik och arbetslivskriminalitet.

Mattias Schulstad

Utredare

Arbetskraftsinvandring, offentlig upphandling, Strukturfonder.

Fredrik Söderqvist

Nationalekonom

AI, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Automation, Ekonomiska utsikter, Forskningssamordning, Näringspolitik, Statistik.