Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?

  Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden? Detta är ett material att använda vid skolinformation på gymnasiet. Upplägget är för tre lektioner. De första två leder läraren och den tredje lektionen leds av någon av LOs skolinformatörer. 

  OMRÅDE: Ung i facket
  KATEGORI: Studiematerial
 • Så funkar det på jobbet

  Så funkar det på jobbet- ett kostnadsfritt utbildningsmaterial från LO. 

  OMRÅDE: Ung i facket
  KATEGORI: Studiematerial
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 – LOs vägledning

  LOs vägledning till föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
 • Sänkta löner - nej tack!

  Borgerliga politiker och arbetsgivare höjer nu rösterna för att sänka de lägsta lönerna. Vi håller inte med. Deras idé om en quick-fix för att lösa både integration och arbetslöshet är både fel och ineffektiv. Jobb till löner som inte går att leva på leder till ökad segregation på arbetsmarknaden och i samhället i stort. En sänkning av de lägsta lönerna får dessutom allvarliga konsekvenser för alla när nya avtal ska förhandlas. För varför ska en arbetsgivare betala högre lön till dig, när den kan anställa andra till lägre lön?  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Friskoleurval med segregation som resultat

  I rapporten redovisas en studie som har genomförts bland landets fristående grundskolor där skolorna har fått ange om de har kö och hur lång deras kötid är. Elevernas föräldrars utbildningsnivå har sedan ställts i relation till de fristående skolornas kötider. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Övrigt
 • LO, TCO och Saco uppmanar Sverige att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete

  Med denna skrivelse uppmanar LO, TCO och Saco Sveriges regering att skyndsamt underställa riksdagen frågan om att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

  Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor. Det är inte rimligt att några få tar emot den överväldigande majoriteten medan andra inte tar emot några alls, eller enbart enstaka elever. LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar i en sammanställning hur nyanlända tas emot i landets skolor.
 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Övrigt
 • Facklig introduktion - du, facket och kollektivavtalet

  Denna folder handlar om vad det har för betydelse att vara på en arbetsplats med en fackförening och ett kollektivavtal. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Vilken lag gäller?

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan.  

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Studieledighetslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Medbestämmandelagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Förtroendemannalagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Arbetsmiljölagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Anställningsskyddslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Arbetstidslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Vald på jobbet - Ramprogram och handledning

  Utbildningen Vald på jobbet är tänkt att vara en första introduktion till den som är ny i rollen som förtroendevald inom något LO -förbund. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Medlem i facket - processhandledning

  Det här är ingen vanlig studiehandledning, det här är en processhandledning. En process (lat. proce’ssus, av procedere, framskrida) är en utvecklingsgång, ett förlopp där något förändras och hänger samman. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Medlem i facket - om den fackliga organisationen

  Materialet behandlar den fackliga organisationen på arbetsplatsen och i samhället. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • LOs verksamhetsberättelse 2014

  Verksamhetsåret 2014 präglades kanske framför allt av det facklig-politiska arbetet. Det många kallade ett ”supervalår” inleddes med valen till Europaparlamentet i maj och avslutades med de svenska valen till kommuner, landsting och riksdag i september.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LOs verksamhetsberättelse 2013

  Verksamhetsåret 2013 inleddes med att LO presenterade sitt förslag på hur vinsterna i välfärden ska kunna regleras. Ett förslag som en enhällig styrelse ställde sig bakom och som utgjort en hörnpelare i den debatt som förts under året.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
Sida 3 av 41123456...41