Fråga facket Fråga facket

Bemanningsavtalet

Kollektivavtal År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs medlemsförbund och det fanns två huvudmotiv för att teckna avtalet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Minska risken för lönekonkurrens

Det ena motivet var att de som jobbar på uthyrningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden.

Det andra motivet var att minska risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats, alltså att minska risken för så kallad social dumping. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

Nu gällande avtal

Avtal för bemanningsföretag 2020-12-01 - 2023-04-30 (pdf).

Tillfällig verksamhet

Om du har frågor rörande försäkringar för företag med tillfällig verksamhet i Sverige kontakta Fora, tel 08-787 40 10.