Pressmeddelanden

 • Inbjudan till presskonferens

  LO presenterar ett nytt energipolitiskt program ”Energi för jobb, välfärd och miljö” torsdagen den 15 mars. 

 • LOs styrelse beslutade om inkomstförsäkring vid arbetslöshet

  För att öka tryggheten vid arbetslöshet för LO-förbundens medlemmar, beslutade LOs styrelse idag om en särskild inkomstförsäkring. Beslutet innebär att LO tecknar ett ramavtal med Folksam som LO-förbunden sedan kan ansluta sig till. 

 • Ökande ersättningar hotar urgröpa löntagarnas pensioner

  LOs ekonomer varnar för risken att kostnaderna för fondförvaltningen, i form av ersättningar och arvoden till företagsledningar och styrelser, ökar så mycket att de gröper ur utrymmet för avkastningen, och därmed pensionerna. Finansmarknadsminister Mats Odell och näringsminister Maud Olofsson borde nu gå före och etablera en norm genom att indexera arvodesökningarna i de statliga styrelserna, säger LOs chefekonom Dan Andersson. 

 • LOs vice ordförande Leif Håkansson om regeringsförslag: - Främst avsett att gynna höginkomsttagarna

  Det är storkonsumenterna av hushållsnära tjänster som främst gynnas av regeringens förslag. De påstådda positiva effekterna på sysselsättningen blir, om de ens äger rum, ytterst marginella. Det anser LO om det förslag till subventionering av hushållsnära tjänster som regeringen idag lämnar till lagrådet. 

 • Hearing med LO och Lärarnas Riksförbund Vägval för yrkesutbildning

  Onsdagen den 7 mars arrangerar LO och Lärarnas Riksförbund ett gemensamt seminarium om framtidens yrkesutbildning. 

 • Pressinbjudan

  Hur uppnår vi lika lön mellan kvinnor och män? 

 • Wanja Lundby-Wedin nominerad till ordförande för Europafacket (EFS)

  19 av Europas fackliga organisationer har nominerat LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin till posten som EFS ordförande. Inga ytterligare kandidater hade nominerats när nomineringstiden gick ut i fredags. Det är första gången i EFS historia som en kvinna nomineras till ordförande. 

 • LO kräver kommission om obligatorisk A-kassa

  Frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är kontroversiell och mycket central för de fackliga organisationerna. Därför är det av största vikt att frågan utreds noggrant och med en bred förankring. Det skriver LO i ett brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. 

 • Otillräckliga förslag om företagshälsovården och för långsamt

  -Frågan om företagshälsovård behöver inte utredas mer. Nu behövs det konkreta förslag på åtgärder där det förebyggande arbetet finns med. Förslag måste även tas fram om hur staten ska ge stöd till företagshälsovården med inriktning på medicinska åtgärder i syfte att bedöma och återställa arbetsförmåga samt behov av rehabilitering. Stöd från staten behövs även till åtgärder som leder till ökad forskning och utveckling inom företagshälsovården. 

 • LO i ny rapport: Kvinnor har för låga löner

  En stor majoritet, 86 procent, av alla löntagare anser att kvinnor har för låga löner jämfört med män. Endast nio procent anser att lönerna är rättvisa. Det framgår av en rapport om synen på löner och löneskillnader som LO presenterar idag. 

 • Regeringen måste ge besked till landets långvarigt arbetslösa

  LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin skriver till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin angående jobb- och utvecklingsgarantin för långvarigt arbetslösa. 

 • Svenskt Näringsliv målar en falsk bild av arbetsmarknaden

  LOs avtalssekreterare Erland Olauson kommenterar medlingsinstitutets rapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2006” 

Sida 60 av 601...555657585960