Facket Direkt

Distriktsombudsmän

Organisationsfrågor

Publicerad
Uppdaterad

Camilla Andersson

Ombudsman

Chef för LO-distriktet i Örebro och Värmland.

Rickard Carstedt

Ombudsman

Distriktsombudsman, LO-distriktet i Norra Sverige.

Mats Griph

Ombudsman

LO-distriktet Småland och Blekinge.

Jussi Gröhn

Ombudsman

Distriktsombudsman, LO-distriktet i Småland och Blekinge.

Maria Norrman Östberg

Ombudsman

Chef för LO-distriktet i Norra Sverige.

Peter Nylander

Ombudsman

Distriktsombudsman, LO-distriktet i Mellersta Norrland.

Anna Palmér

Ombudsman

Distriktsombudsman, LO-distriktet i Västsverige.

Carina Paulsson

Ombudsman

Distriktsombudsman, LO-distriktet i Stockholm.

Viktor Rasjö

Ombudsman

Distriktsombudsman, LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg.

Susanne Simonsson

Ombudsman

Distriktsombudsman, LO-distriktet i Skåne.