Facket Direkt

Stadgar

Organisationsfrågor LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och den lokala. Vart och ett av dessa organisationsled styrs av egna stadgar. Medlemmarna i LO, förbunden, har egna stadgar som du finner på deras hemsidor.

Publicerad
Uppdaterad

LOs stadgar 2016

LOs stadgar 2016

Normalstadgar för LO-distrikten 2015 reviderad upplaga