Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för organisationsfrågor

Organisationsfrågor Enheten för organisationsfrågor samordnar den tvärfackliga utbildningen och den lokala regionala organisationen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Områden som också ligger på enhetens ansvar är information om kollektivavtalade försäkringar, 020-verksamheten, skolinformation och ungdomsverksamhet, facklig-politisk verksamhet på regional- och lokal nivå samt det tvärfackliga arbetet Högre organisationsgrad. Enheten ansvarar även för information om kollektivavtalade försäkringar.

Stöd till tio distrikt

Det finns tio LO distrikt. De organiserar facklig och politisk samverkan, samordnar den tvärfackliga utbildningen, driver och samordnar regionala arbetsmarknads-politiska frågor samt arbetar med ung- och skolverksamhet på lokal och regional nivå.

Anneth Adelander

Assistent

Facket försäkrar samt facklig utbildning.

Sannah Bäcklin

Ombudsman

Valledare till och med oktober 2018. 

Madeleine Kohut ansvarar för skolorganisation och skolinformation fram till dess. Hennes telefonnummer är 072-522 44 46. 

Bo Carselid

Handläggare

ETUI-kurser, nätutbildningar, Sveriges konsumenter och LOs stiftelser.

Thord Ingesson

Utredare

Facket försäkrar, fackets kollektivavtalade försäkringar.

 

Annette Kirmo

Kommunikatör

Facket försäkrar, medlemskalendern, LO Ung samt skolverksamhet. 

Ewa Lundell

Assistent

Distriktsverksamhet, tvärfackliga rådet samt administrativt stöd till enhetschefen.