Pressmeddelanden

 • LO valde två nya viceordföranden

  En enig LO-kongress valde idag Therese Guovelin till ny förste vice ordförande och Berit Müllerström till ny andre vice ordförande. 

 • Meddelarfrihet även i privata företag

  Alla anställda, även de som arbetar i ett privat företag, bör ha samma rätt att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även kunna uttrycka sina åsikter och föra fackliga samtal, utan risk för påföljd. Det beslutade LO-kongressen och menar att det krävs ett starkare skydd än det förslag till lagändring som presenterats hittills. 

 • Skärpta krav på F-skattsedel

  Kraven på vem som beviljas F-skattsedel måste skärpas och definitionen av vem som är arbetstagare respektive uppdragstagare måste förtydligas. Det beslutade LO-kongressen idag. 

 • Stärkt skydd för förtroendevalda

  Skyddet för fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna behöver stärkas. Det enades LO-kongressen om idag. Däremot anser inte kongressen att det krävs en lagändring för att hindra arbetsgivare från att kringå anställningsskyddet och säga upp eller avskeda mot att de betalar skadestånd. 

 • Karl-Petter Thorwaldsson omvald som LO-ordförande

  En enig LO-kongress valde idag om Karl-Petter Thorwaldsson som LOs ordförande för perioden 2016–2020.

 • LO ska utreda sin ekonomi och organisation

  LO-kongressen beslutade idag, efter förslag från styrelsen, att tillsätta en övergripande utredning om LOs ekonomi och organisation.

 • Hemförsäkringen bör ersätta offer för våld i hemmet.

  LO ska verka för att förbundens hemförsäkringar gäller även när offer för våld är skrivna på samma adress som gärningspersonen. Det beslutade LO-kongressen fredag 17 juni. 

 • LO startar inte egen bank

  LO ska inte starta en LO- eller arbetarägd bankverksamhet. Det beslutade LO-kongressen fredag den 17 juni. 

 • LO vill se en ny maktutredning

  Det behövs en ny maktutredning, direkt under statsministern, som tar ett helhetsgrepp och belyser maktförskjutningar i samhället. Det beslutade LO-kongressen idag och gav den nya LO-ledningen i uppdrag att verka för att en sådan tillsätts. 

 • Jämlikhet är temat för LOs kongress

  Idag, fredag, inleder LO sin 28:e ordinarie kongress. Under fyra dagar ska de sammanlagt 400 ombuden från LOs fjorton förbund tillsammans staka ut riktningen för LOs arbete de kommande fyra åren.

 • Pressträffar under LOs-kongress

  Pressträffar: 

 • Valberedningens förslag till ny LO-ledning

  En enig valberedning föreslår följande personer till LOs ledning för de kommande fyra åren.

   

 • Dramatiskt ras för rasistsajter i sociala medier

  De rasistiska sajternas delningsmakt har minskat dramatiskt. Svenskarnas intresse av att sprida, kommentera och gillamarkera material från SD-anknutna, ofta rasistiska, sajter minskar kraftigt. Spridningen i sociala medier har minskat med nära 75 procent sedan november förra året. Detta visar en granskning av LO. 

 • Rent spel och schyssta villkor

  Välkomna att närvara när idrotts- och fackföreningsrörelsen undertecknar ett gemensamt avtal om rent spel och schyssta villkor vid idrottsevenemang. Signeringen följs direkt av en gemensam presskonferens. 

 • Jämviktsarbetslöshet – vad, hur och varför?

  LO-ekonomerna bjuder in till ett samtal med Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet om hur de beräknar jämviktsarbetslösheten. LO har låtit utreda hur dessa myndigheter beräknar den eftersom det kan få betydelse för utformningen av finans- och penningpolitiken. Utredningen ligger till grund för diskussionen. 

 • Finns det tvångs- och slavarbetare i Sverige?

  LO bjuder in till seminarium om trafficking, människohandel och tvångsarbete i Sverige. Andelen människor som tvingas arbeta eller utnyttjas genom tvångsarbete i världen ökar men hur ser det ut i Sverige? Hur kan skydda dem som är mest utsatta. Alltfler länder ratificerar ILOs protokoll mot tvångsarbete. Vad skulle det betyda för Sverige om vi följde efter? 

 • Ylva Johansson gästar LOs representantskap våren 2016

  Onsdag den 18 maj 2016 samlas LOs representantskap med start kl 10.00, på ABF i Stockholm, Sveavägen. Socialdemokraternas arbetsmarknadsminister, Ylva Johansson, gästtalar vid mötet. 

 • – Vår motståndare är SD, inte deras väljare.

  – Vi måste lyssna till de människor som attraheras av högerextremismens budskap. Det är högerextremismen vi ska bekämpa, inte de som röstar på den. Vi måste ta till oss de frågor dessa väljare ställer men visa att det är arbetarrörelsen som har svaren.   

 • Rudolf Meidner-priset delas ut

  2015 års Rudolf Meidner-pris har tilldelats ekonomhistorikern Malin Nilsson för hennes avhandling: Att ta hem arbetet - fackliga perspektiv på lönearbete i egna och andras hem. I samband med att Karl-Petter Thorwaldsson delar ut priset diskuteras hennes avhandling vid ett seminarium. 

 • Investera för jämlikhet är temat för LOs 28:e kongress

  Den 17 till 20 juni håller LO sin 28:e kongress, i City Conference Center i Stockholm (fd Folkets Hus). De 300 ombuden från LOs 14 medlemsförbund, LOs representantskap och LOs styrelse samlas för att gemensamt ta ställning till 306 motioner som kommit in från förbunden. Ombuden ska också behandla förslagen i LOs stora kongressrapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”. 

Sida 6 av 601...3456789...60