Pressmeddelanden

 • LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om vårpropositionen – Absurt att regeringen ser jämställda löner som ett hot mot ekonomin

  När utfallet i årets avtalsrörelse pekar på ett genombrott för kvinnolönesatsningarna, talar regeringen om risk för överhettning och förutspår räntehöjning. 

 • Inbjudan till presskonferens

  LO och Svenskt Näringsliv har slutit ett nytt pensionsavtal. Avtalet gäller cirka 1,5 miljoner aktiva arbetare i privat sektor. Det gäller i alla branscher där LOs och Svenskt Näringslivs förbund har kollektivavtal, som till exempel för byggbranschen, industrin, transportsektorn samt restaurang- och handelsanställda. Innehållet i avtalet presenteras på en presskonferens idag måndagen den 16 april. 

 • Sjukintyg från första dagen – ett sjukt förslag

  - Att begära sjukintyg från första dagen tar sin utgångspunkt i synsättet att alla anställda är potentiella fuskare som är beredda att utnyttja systemet. Men de som blir sjuka straffas redan i dag med en karensdag och det är inte heller korttidsfrånvaron som är det stora problemet, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson. 

 • Kulturarbetare lanserar nya kampsånger LO gör en 1a maj CD

  I dagarna lanserar LO en CD-singel med bland andra Stefan Sundström, Fjodor från Ebba Grön, Sanna Carlstedt och Roland Jansson. Skivan har förhandsbeställts i 14 000 exemplar och är producerad i samarbete med de medverkande artisterna. 

 • Ny LO-rapport De regionala skyddsombuden är uppskattade

  Sedan 1970-talet har LO frågat fackförbundens medlemmar om deras arbetsmiljö och hur arbetet för en bättre arbetsmiljö fungerar. Med stöd av Statistiska centralbyrån, SCB, har LO åter igen undersökt de regionala skyddsombudens (RSO) erfarenheter. Resultatet redovisas i rapporten ”Skyddsombudens arbete och erfarenhet 2006”. 

 • Inbjudan till presseminarium om arbetslinjen

  Överger regeringen arbetslinjen och ska arbetslösa alltid ta första bästa jobb? 

 • LO angående propositionen om hushållsnära tjänster: Jämställdhet blir något välbärgade kan köpa

  – De stora vinnarna på regeringens förslag om skattesubventioner på hushållsnära tjänster är de hushåll som redan idag köper hushållsarbete för stora pengar. Det är inte de familjerna som idag har störst behov av ekonomisk hjälp från samhället, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. 

 • Stort medlemsras i a-kassorna

  LO har idag tagit del av Inspektionen för arbetslöshets-försäkringens siffror över antalet som inte har betalt avgiften till a- kassan under januari 2007. Det kan röra sig om så många som 335 000 personer. Det är en mycket oroande situation. 

 • LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om slopad förmögenhetsskatt: – En åtgärd för att gynna de allra rikaste i Sverige.

  – Regeringens motiv för att avskaffa förmögenhetsskatten håller inte. Åtgärden riktar sig inte till dem som har störst behov av stöd för att komma i arbete, som regeringen påstår. Det är en skattesänkning för Sveriges rikaste personer. Det säger Wanja Lundby-Wedin. 

 • LO ekonomernas konjunkturrapport, Ekonomiska utsikter, våren 2007 Ytterligare två goda år utan risk för överhettning

  Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt. Ett gynnsamt arbetsutbud gör att sysselsättningsuppgången inte leder till överhettning. Inflationstrycket från arbetsmarknaden ökar när lönerna ökar 1 procentenhet mer, och produktiviteten 1 procentenhet mindre, än tidigare. Inflationen stiger men förblir låg och inflationsmålet klaras. Det menar LO-ekonomerna som i dag presenterar sin prognos i rapporten Ekonomiska utsikter. 

 • LOs styrelse beviljar Handelsanställdas förbund tillstånd till stridsåtgärder

  Handelsanställdas förbund har hos LO styrelse begärt tillstånd till stridsåtgärder inom handeln, privata butiker och lager. LOs styrelse har beslutat att bevilja förbundet sådant tillstånd. 

 • Påminnelse Pressinbjudan

  LO ekonomernas konjunkturrapport ”Ekonomiska utsikter” för våren 2007 presenteras tisdagen den 27 mars, klockan 10.00. 

 • LOs arbete för sommarjobbande ungdomar får pris

  Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao har för sjunde gången delat ut pris för god praxis på arbetsmiljöområdet. Syftet är att visa goda arbetsmiljösatsningar för Europas arbetsgivare och arbetstagare, unga människor och deras föräldrar. - Priset är ett bevis för att den fackliga verksamheten spelar roll för de ungdomar som finns på arbetsmarknaden, säger LOs ungdomssekreterare Markus Kristiansson som mottog priset. 

 • Inbjudan till presskonferens

  Torsdagen den 29 mars presenterar LO en ny rapport i serien ”Röster om facket och jobbet”. 

 • Pressinbjudan

  LO ekonomernas konjunkturrapport ”Ekonomiska utsikter” för våren 2007 presenteras tisdagen den 27 mars, klockan 10.00. 

 • Sämre och dyrare om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar avskaffas

  - Förslaget är illa genomtänkt och motverkar regeringens eget syfte att få fler personer i arbete. Samhällskostnaderna kommer att öka, arbetsgivarnas administrativa börda minskar inte och för individen försämras möjligheterna att komma tillbaka till arbetslivet, säger LOs andre vice ordförande Ulla Lindqvist i en kommentar till regeringens förslag om att avskaffa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. 

 • LO efterlyser nyinvesteringar i elproduktion och en effektivare energianvändning

  Växthusgaserna bör minskas och svensk elproduktion göras helt koldioxidfri. Staten måste säkra energiforskningen och samhällets inflytande över elmarknaden behöver stärkas. Användningen av förnybara energikällor måste utvecklas samtidigt som kärnkraften drivs vidare så länge den uppfyller högt ställda säkerhetskrav. En del av kärnkraftsindustrins vinster bör också avsättas till ett förstärkt säkerhetsarbete. 

 • Inbjudan till presskonferens

  LO presenterar ett nytt energipolitiskt program ”Energi för jobb, välfärd och miljö” torsdagen den 15 mars. 

 • LOs styrelse beslutade om inkomstförsäkring vid arbetslöshet

  För att öka tryggheten vid arbetslöshet för LO-förbundens medlemmar, beslutade LOs styrelse idag om en särskild inkomstförsäkring. Beslutet innebär att LO tecknar ett ramavtal med Folksam som LO-förbunden sedan kan ansluta sig till. 

 • Ökande ersättningar hotar urgröpa löntagarnas pensioner

  LOs ekonomer varnar för risken att kostnaderna för fondförvaltningen, i form av ersättningar och arvoden till företagsledningar och styrelser, ökar så mycket att de gröper ur utrymmet för avkastningen, och därmed pensionerna. Finansmarknadsminister Mats Odell och näringsminister Maud Olofsson borde nu gå före och etablera en norm genom att indexera arvodesökningarna i de statliga styrelserna, säger LOs chefekonom Dan Andersson. 

Sida 59 av 601...555657585960