Fråga facket Fråga facket

Regeringens defensiva klimatpolitik skadar svensk tillväxt och jobb

Miljö Det är med oro som LO noterar att regeringen talar om att svika de delmål för utsläppsminskning som riksdagen har beslutat om, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Industri 20 december 2023

Klimatförändringarna drivs av de rikaste på jorden. Men arbetare och låginkomsttagare drabbas hårdast och har dessutom svårast att påverka. Samtidigt står LO-förbundens medlemmar i frontlinjen när vägar rämnar, tåg spårar ur eller äldreboendet blir för varmt. När regeringen presenterar sin klimathandlingsplan måste denna grundläggande orättvisa adresseras, samtidigt som planen tar fasta på att såväl svenska arbetare som företag står i startblocken för att driva igenom omställningen. Alla tjänar i längden på att våra ekonomier blir klimatneutrala. På kort sikt finns det samtidigt olika särintressen som försvårar utvecklingen. Vissa har skapat sig enorma rikedomar på fossila tillgångar och genom att exploatera fossila fyndigheter genereras stora vinster. Många har dessutom investerat i stora anläggningar som förutsätter fossil energi. Anläggningar och investeringar som snart måste vara obsoleta.

Samtidigt har fossilindustrin skapat många jobbtillfällen och omställningen är svårare än att bara trycka på en off-knapp. Det krävs en omfattande global strukturomvandling. Sverige är ett litet land med förhållandevis små utsläpp. Klimatfrågan är dock i allra högsta grad en fråga där man måste tänka globalt och handla lokalt. Alla utsläpp, oavsett var de orsakas, påverkar jordens klimat. Inte heller Sverige och svenskarna har tillräckligt låga utsläpp per capita för att klara Parisavtalet. Även om Sverige ensamt inte kan rå på klimatförändringarna har vi ett beting att leva upp till. För svensk konkurrenskraft och sysselsättning är det avgörande att ligga i framkant i klimatomställningen. Svenska företag konkurrerar med premiumprodukter, klimatsmarta varor, tjänster och tekniker. Att vår industri och ekonomi redan kommit en bit på väg och att det finns stark folkligt stöd för omställningen är Sveriges konkurrensfördel. Utvecklad industri och företag redo att ställa om. Anställda med god utbildning och tillgång till trygghetssystem som motiverar till ytterligare kompetensutveckling. När vi kan utveckla storskalig produktion av de gröna alternativen pressar det priserna och gör att fler har råd.

När vi gör det möjligt för alla att ställa om, oavsett inkomstnivå och bostadsort, minskar vi också människors beroende av olja från totalitära stater. Genom energieffektivisering minskar vi utsattheten för höga elpriser. Omställningen är inget människor utsätts för – det är något de själva och vi tillsammans tjänar på. Om Sverige genomför en socialt hållbar och rättvis omställning är det vårt största bidrag till omställningen globalt – vi visar att det går. Dessutom skulle det gynna svensk ekonomi med fler jobb i en ny framväxande sektor, den gröna sektorn.

Sheik Yamani, tidigare oljeminister i Saudiarabien, sa tidigt: ”Stenåldern tog inte slut för att det blev ont om sten. Och oljeepoken kommer att ta slut långt innan oljan gör det”. Genom att snabbt utveckla de klimatsmarta alternativen kan dessa snabbare konkurrera ut fossilanvändningen. Det är en nödvändig åtgärd för att konkurrera ut fossilberoendet innan vi har bränt allt för mycket fossil olja, kol och gas.När vi följer förhandlingarna på klimattoppmötet Cop28 slås vi av hur oljeländerna sätter dagordningen och hindrar nödvändiga framsteg. Sveriges svar på det måste vara att visa att oljeepoken nu är över, även om oljan inte är slut. Att göra det olönsamt för oljeproducenterna att fortsatt förstöra vår planet. Att visa positivt exempel.

Det är därför med oro som LO noterar att regeringen talar om att svika de delmål för utsläppsminskning som riksdagen har beslutat om. Det innebär i praktiken att Sverige minskar takten i vår omställning. Framväxten av en ny grön sektor med nya jobb som kan bidra till att snabba på den globala klimatsmarta utvecklingen hindras. Sveriges konkurrenskraft minskar. Svenska familjer får inte möjlighet att ställa om. Frågan är vem som gagnas av en sådan politik? Saudiarabien? Med en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, en snabb utbyggnad av ett fossilfritt energisystem och satsningar på infrastruktur och välfärd kan vi klara klimatkrisen och bygga ett starkare samhälle. Utöver att detta handlar om överlevnaden för planeten som vi känner den idag måste inriktningen på regeringens emotsedda handlingsplan vara denna: Sverige, svenska arbetare och svenska företag tjänar på och är beroende av en snabb och rättvis omställning.

Susanna Gideonsson,LOs ordförande