Fråga facket Fråga facket

LO om vårbudgeten: ”Regeringen lämnar hushållen skyddslösa”

Ekonomi Vårbudgeten saknar skydd till grupper som drabbas ekonomiskt hårt av krisen, anser LO. ”Kostnaderna skenar för LO-förbundens medlemmar. Men regeringen lämnar hushållen skyddslösa”, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO har länge efterlyst en finanspolitik som skyddar grupper som drabbas ekonomiskt hårt av kostnadsökningarna. Det kan handla om förstärkta barnbidrag, avskaffat karensavdrag och energipolitiska insatser.

- Tyvärr är det inget som syns i den här budgeten. Den tillfälliga förlängningen av bostadsbidraget i all ära, men regeringen gör knappt någonting för att stötta hushållen. Medan LO-förbundens medlemmar ser priserna på vanlig mat och el skjuta i höjden sitter regeringen på händerna, säger Susanna Gideonsson.

Utöver skydd till hushållen efterlyser LO också en förstärkning av arbetsmarknadspolitiken och stora satsningar på välfärden.

- Nu vore rätt tid att satsa. En aktiv arbetsmarknadspolitik behövs nu när risken ökar för större arbetslöshet, bland annat på grund av hur byggandet tvärnitar.

- Välfärden är redan underfinansierad. De pågående kostnadsökningarna riskerar att förvärra en redan svår situation i kommuner och regioner. Det hade behövts tydligare besked redan nu om kraftiga resursökningar till vård, skola och omsorg.