Fråga facket Fråga facket

Epokskifte när nya huvudavtal signerades

Kollektivavtal LO, Svenskt Näringsliv och PTK signerade på onsdagen nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd vid en ceremoni i Saltsjöbaden. Detta sedan riksdagen den 8 juni beslutat om förändringar i lagstiftningen som en förutsättning för att parterna skulle träffa nya huvudavtal. De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Jenny Frejing

Ökar tryggheten för arbetare

De nya reglerna innebär att anställda, vid sidan om starkare skydd vid omreglering av arbetstid, ”hyvling”, och mot långa visstidsanställningar, får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Arbetsgivare får ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

- Genom avtalet blir de allra otryggaste anställningarna tryggare och arbetare får mycket bättre möjlighet att ställa om till nya arbeten när gamla försvinner. För LO har detta varit en lång resa som tog sin början när vi begärde förhandlingar redan 2017. Nu är vi äntligen i mål och har hittat en lösning som ökar tryggheten för arbetare och som tydligt visar att det är arbetsmarknadens parter som äger de här frågorna, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

- Det är av stort värde för företagen och för företagens anställda, och det är en seger för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi har som parter efter år av förhandlingar hittat en balanserad lösning på svåra frågor om hur vi kan skapa utvecklingskraft i företagen. Att arbetsgivare och anställda har förutsättningar att arbeta tillsammans med förutsägbara villkor är kärnan i de nya reglerna och av stor betydelse, säger Mattias Dahl, vice vd i Svenskt Näringsliv.

- Parterna har tagit ett helhetsgrepp om tryggheten på svensk arbetsmarknad. Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att vi åstadkommit ett avtal som stärker anställningstryggheten och förbättrar omställningen. Huvudavtalet innebär en historisk förbättring av individens möjligheter att utveckla sin kompetens, säger PTK:s ordförande Martin Linder.

Underskrivet protokoll mellan LO och Svenskt Näringsliv, 1 (pdf)

Underskrivet protokoll mellan LO och Svenskt Näringsliv, 2 (pdf)