Fråga facket Fråga facket

Facklig anslutning 2018

Rapport Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990–2018.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

År 2018 (kvartal 1) var 69 procent av samtliga anställda (exkl. heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var andelen 62 procent och bland tjänstemän 73 procent.

Sammanfattning

  • År 2018 (kvartal 1) var 69 procent av samtliga anställda (exkl. heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var andelen 62 procent och bland tjänstemän 73 procent. 
  • Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Bland arbetare är 63 procent av kvinnorna och 60 procent av männen fackligt anslutna. Bland tjänstemän är andelen 76 procent för kvinnor och 69 procent för män.
  • Den fackliga anslutningen varierar stort i olika åldrar. Lägst är den bland 16-24-åringar där endast 41 procent av arbetarna är fackligt anslutna. Uppåt i åldrarna ökar dock den fackliga anslutningen och bland arbetare i åldern 25-29 år är 53 procent fackligt anslutna, 30-44 år 60 procent och 45-64 år 73 procent.
  • Även mellan olika sektorer varierar den fackliga anslutningen. Bland arbetare är den fackliga anslutningen högst i sektorerna Tillverkningsindustri, Hälso- och sjukvård samt Vård och omsorg där mellan 72-76 procent av arbetarna är fackligt anslutna. Lägst facklig anslutning är det i sektorerna Restaurang, Hotell samt Jordbruk, skogsbruk och fiske där 31, 37 resp. 39 procent av arbetarna är fackligt anslutna.
  • Den fackliga anslutningen bland arbetare nådde sin högsta notering år 1995 då 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den fackliga anslutningen minskat med cirka en procentenhet per år ner till dagens 62 procent.
  • Även bland tjänstemän minskade den fackliga anslutningen påtagligt från mitten av 1990-talet till en bit in på 2000-talet. Men efter år 2008 avstannade minskningen och därefter har den fackliga anslutningen bland tjänstemän legat runt 73-74 procent.

Rapporten Facklig anslutning 2018 (pdf)