Facket direkt facketdirekt.nu

Facket i skolan

Arbetsmarknad LO informerar i skolorna om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Ska vi komma till din skola?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Elevinformation

Det är viktigt med baskunskaper om rättigheter och skyldigheter på jobbet. Om man vet vad som gäller undviks många svårigheter. Det är extra viktigt för den som är ung, osäker och ny på jobbet.

Vår erfarenhet visar att många unga saknar kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare har, samt vad ett kollektivavtal är. Varför ska man inte jobba svart eller provjobba gratis? Vilka regler gäller för underåriga och till vilken lön?

Gratis Elevinformation

LO har under många år erbjudit skolor gratis information om hur det funkar på jobbet genom att komma till skolorna och hålla klassrumspresentationer. På så sätt kan LO hjälpa skolorna att förbereda eleverna inför arbetslivet.

Genom våra tio regionala LO-distrikt finns kompetensen nära och är därmed lättillgänglig för skolorna. Anmäl ditt intresse i anmälningsfunktionen här intill. Din förfrågan skickas då till det LO-distrikt som din skola tillhör. Du kommer sedan att bli kontaktad av en skolorganisatör som bekräftar er förfrågan.

Informationstillfället tar mellan 40-60 minuter men går självklart att förlängas om så önskas. Vi kan även fördjupa oss i frågor som berör arbetsmiljö, avtalsrörelse med mera.

För att förbered eleverna inför besöket rekommenderar vi att du laddar ner och använder materialet Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden, som är ett material framtaget tillsammans med pedagoger, och är uppdelad i två lektionstimmar. Här får eleverna möjlighet att lära sig om den svenska arbetsmarknadens framväxt under de senaste 100 åren och får en gedigen information om hur den svenska modell vi idag använder oss av fungerar.