Facket direkt facketdirekt.nu

Högre organisationsgrad

Organisationsgraden beskriver hur många som är med i facket av alla de som skulle kunna vara det. Om nio av tio arbetare på en arbetsplats är med i facket är organisationsgraden 90 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Öka organisationsgraden

LOs styrelse beslutade hösten 2006 att LO och LO-förbunden gemensamt och långsiktigt ska prioritera medlemsrekrytering för att öka organisationsgraden.

Organisering och medlemsrekrytering är respektive förbunds uppgift, men LOs styrelse ansåg frågan vara så viktig att samverkan inom LO måste ske. LOs roll är att anordna erfarenhetsutbyte, driva opinion och att samordna gemensamma aktiviteter, centralt, genom LO-distrikten och i kommunerna.

Upp till 80 procent

Första kvartalet år 2012 var 68 procent av arbetarna fackligt anslutna. Det kortsiktiga målet är att stoppa det pågående medlemstappet. Det långsiktiga målet är att därefter, steg för steg, åter uppnå en genomsnittlig facklig organisationsgrad på 80 procent.

Förenklat kan man säga att vi ska göra tre saker för att nå målet om en högre organisationsgrad.

  • För det första måste vi fråga alla nya på en arbetsplats om de vill bli medlemmar i facket.
  • För det andra ska vi fråga alla medlemmar som begär utträde, eller slutar betala avgift, varför de gör det.
  • För det tredje måste vi förbättra våra rutiner vid övergångar mellan förbund.

Målgrupper

Två huvudmålgrupper är viktiga. Unga under 25 år som inte är med i facket och de som är 45 år och uppåt. De unga vill vi nå för att ge dem en positiv bild av facket och för att de ska gå med som medlemmar den dagen de kommer ut i arbete. De lite äldre ska antingen övertygas om att stanna kvar eller gå med. De äldre är också viktiga som positiva budbärare för facket på sina arbetsplatser.