Facket direkt facketdirekt.nu

Alla kan göra något

Opinionsbildning LOs arbete för allas lika värde och lika rätt grundas på principen om demokrati och alla människors lika värde och lika rätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Brandkvinna
Foto: Lars Forsstedt

Fackets värderingarAlla kan göra något Logotype

Arbetet med Alla kan göra något påbörjades för snart fyra år sedan. Stort fokus har legat på utbildning av förtroendevalda och anställda i fackföreningsrörelsen.

- Vi har utbildat nyckelpersoner i förbunden och distrikten i att ta diskussionen om mänskliga rättigheter och demokrati, det fackliga löftet och på vilket sätt brunsvarta partier går emot de värden som facket står för, säger Keth Thapper, ansvarig för verksamheten på LO.

- Nästa steg blir att vidareutbilda befintliga handledare och till hösten utbilda nya.

Pilotverksamhet

Rapporten Alla kan göra något - allas lika värde lika rätt och studiehandledningen Alla kan göra något har uppdaterats och möjligheten för förbund och distrikt att bli piloter under året introduceras. Att bli pilot betyder att organisationen får extra resurser för att kunna satsa mer på det fortsatta arbetet.

- Responsen på detta har varit bra och i bräschen i år går SEKO, Livs och Fastighets och bland LO-distrikten är det LO Skåne, LO Mellersta Norrland och LO Örebro-Värmland.

- Flera andra förbund har redan anmält intresse att bli piloter nästa år, lägger Keth Thapper till.

Försvar för demokratin

Alla kan göra något kommer att synas med ett seminarium under Almedalsveckan, vid LOs höstrepskap och i samband med MR-dagarna (mänskliga rättigheter) i Göteborg i november.
Aktiviteterna kommer också märkas i bloggvärlden och i sociala medier.

- Vi ska belysa hur LOs politik skapar rättvisa och ordning på arbetsmarknaden och därigenom också blir det effektivaste vaccinet mot rasistiska och antifackliga krafter, säger Keth Thapper.

- Vi ska vara en facklig front mot diskriminering och alla former av särbehandling. Vi kommer aldrig tveka inför diskussionen till försvar för demokrati och allas lika värde och rätt.