Fråga facket Fråga facket

Utbildning - EU påverkar ditt arbetsliv

Facklig utbildning Vill du arrangera en kurs inför EU-valet i maj? Här finns förslag på innehåll och upplägg. Tanken är att utbildningen ska ge ökad förståelse för hur viktigt det är att rösta i EU-valet och att rösta på en facklig kandidat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En kort version och en lite längre

För kursen finns två upplägg, en 1-timmes version och en halvdagsvariant. Båda uppläggen baseras på de tre filmerna i serien EU påverkar ditt arbetsliv. En person som deltagit i den längre versionen ska själv kunna hålla i en 1-timmesutbildning. Nedanstående text hittar du även i den här pdf:en.

1-timmesutbildning

INTRODUKTION

 • Hälsa deltagare välkomna samt förklara syftet: öka förståelsen av hur viktigt det är att rösta i valet till EU-parlamentet.
 • Påminn om ytterligare ett delsyfte: att kunna ta debatten om EU-valet.
 • Berätta om detta upplägg.
 • Berätta att man i filmerna möter både förtroendevalda och LO-fackens gemensamma kandidat Johan Danielsson.

FILM 1 – Ordning och reda på arbetsmarknaden

Fråga 1a: Har du egna exempel på hur EU har påverkat din arbetsplats?
Fråga 1b: Vilken EU-politik skulle behöva drivas för att förbättra arbetsplatsen?

FILM 2 – Sund konkurrens

Fråga 2: På vilket sätt tar LO ansvar för att konkurrensen är schyst?
Fråga 2b: Vilka politiska krav anser du är viktigast för EU:s arbetsmarknadsfrågor?

FILM 3 – Ett demokratiskt Europa

Fråga 3: Vilka anser du är de allvarligaste hoten mot demokratin i Europa?
Fråga 3b: Hur ska de mänskliga rättigheterna efterlevas bättre i Europa?

DISKUSSION

Fråga: Vilken är den enskilt största anledningen att rösta i valet till EU-parlamentet?

AVSLUTNING

 • Diskussionsfråga: Hur kan vi ta den här diskussionen med oss till våra arbetsplatser?
 • Be deltagarna att lämna in en kort utvärdering av utbildningen.
 • Tacka för deltagande & uppmana till att ta debatten och att gå och rösta.

Halvdagsutbildning

INTRODUKTION

 • Hälsa deltagare välkomna samt förklara syftet med denna halvdagsutbildning: öka förståelsen av hur viktigt det är att rösta i valet till EU-parlamentet och att kunna sammanfatta varför man ska rösta i en mening, en så kallad hisspitch.
 • Påminn om att ett delsyfte är att kunna hålla denna kurs som en 1-timmes utbildning för andra förtroendevalda.
 • Påminn om ytterligare ett delsyfte: att kunna ta debatten om EU-valet.
 • Berätta om detta upplägg.
 • Berätta att man i filmerna möter både andra förtroendevalda och LO-fackens gemensamma kandidat Johan Danielsson.

ÖVNING 1
Försök att kartlägga de olika sätt som EU kan påverka deltagarnas arbetsplatser (kan göras i grupp).

FILM 1 – Ordning och reda på arbetsmarknaden

Fråga 1a: Har du egna exempel på hur EU har påverkat din arbetsplats?
Fråga 1b: Vilken politik skulle behöva drivas för att förbättra arbetsplatsen?

ÖVNING 2
Utred: Hur fungerar konkurrensen på arbetsmarknaden i EU i dag - och hur fungerar den inte?

FILM 2 – Sund konkurrens

Fråga 2: På vilket sätt tar LO ansvar för att konkurrensen är schyst?
Fråga 2b: Vilka politiska krav anser du är viktigast för EU:s arbetsmarknad?

ÖVNING 3
Diskutera: Vilka möjligheter eller hot finns när det gäller demokratin i EU i dag?

FILM 3 – Ett demokratiskt Europa

Fråga 3: Vilka anser du är de allvarligaste hoten mot demokratin i Europa?
Fråga 3b: Hur ska de mänskliga rättigheterna efterlevas bättre i Europa?

ÖVNING 4
Sammanfatta i en så kallad hisspitch varför det är viktigt att alla röstar i EU-valet (hisspitch: en till fyra meningar som förklarar kärnan i ditt budskap och effektivt övertygar mottagaren).

DISKUSSION
Fråga: På vilka sätt kraftsamlar högern inför EU-valet?

AVSLUTNING
Fråga: Hur kan vi ta den här diskussionen med oss till våra arbetsplatser?

 • Be deltagarna att lämna en kort utvärdering.
 • Tacka för deltagande & uppmana till att ta debatten.
 • Hänvisa till källor med fördjupande kunskap. Exempelvis:

Så arbetar LO i EU

Europaportalen

Europeiska Unionen