Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Arbetsmarknad LO-kongressens beslut 2016 angående a-kassornas utformning och finansiering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Medlemsavgiften

  • Att LO med kraft ska verka för att medlemsavgiften till a-kassan omfattas av skattereduktion eller görs avdragsgill.

Försäkringsvillkor

  • Att LO verka för att regering och riksdag genomför förbättringar så att fler omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
  • Att LO verkar för att nuvarande begränsning av deltidsarbetslösas ersättning (den så kallade 75-dagarsregeln) tas bort och/eller förändras.
  • Att LO verkar för bättre villkor för deltidsarbetslösa.
  • Att LO verkar för att ersättningen beräknas på sex månaders arbete (istället för tolv månader).
  • Att LO verkar för att karensdagarna tas bort.
  • Att LO snarast och med kraft verkar för att tid med och ersättning för fackligt förtroendeuppdrag får räknas in, när a-kasseersättning och sjukpenninggrundande inkomst ska fastställas.

Tak och ersättning

  • Att LO med kraft verkar för att regering och riksdag genomför en förändring så att a-kasseersättning inte beskattas högre än arbetsinkomster.
  • Att LO verkar för att taket för högsta ersättning höjs.
  • Att LO verkar för att målet ska vara att a-kasseersättningen är 90 procent av tidigare lön.

Kongressbeslut om andra välfärdsfrågor hittar du här.