Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för personal, ekonomi och service

Organisationsfrågor Enheten för personal, ekonomi och service har till uppgift att samordna kansliövergripande frågor så som ägarstyrning, ledningens administrativa stöd, LO kansliets ekonomi, personal, strategisk kompetensutveckling och arbetsgivarfrågor samt IT och service.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Peter Forsström

Faktor

Opinions- och informationsproduktion. Ansvarar för LOs tryckeri.

Lars Gäfvert

Controller

Redovisnings- och bokslutsfrågor. Stöd åt LO-distrikten i ekonomiska frågor.

Mats Sundberg

Ombudsman

Ansvarig för AFO-Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation. Personalfrågor.

Zofia Teng

Registrator

Registrator, reception, arkiv, LOs mailbox, LOs trycksamling.