Fråga facket Fråga facket

Frågor och svar om etableringsjobb

Arbetsmarknad Varför, hur länge och för vem? Här har vi samlat vanliga frågor och svar om etableringsjobben.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Livsmedelsarbetare
Foto: Lars Forsstedt

Vad är etableringsjobb?

Fack och arbetsgivare har kommit överens om att ett så kallat etableringsjobb ska löpa på två år, vara på heltid och normalt leda till tillsvidareanställning. Jobbet ska innehålla utbildning på betald arbetstid. Lönen ska vara i nivå med lägsta nivåerna i kollektivavtalen.

Varför behövs etableringsjobb?

Sveriges arbetsmarknad är tudelad. Det råder brist på arbetskraft inom många LO-yrken samtidigt som många kortutbildade, ofta nyanlända, är arbetslösa. Etableringsjobb är en partsmodell för att försöka lösa kompetensbristen, samtidigt som arbetslösa snabbare ska kunna komma i arbete.

Hur blev utfallet i förhandlingen mellan parterna och regeringen?

Bra. LO är nöjda med upplägget av etableringsjobben som är en kombination av jobb och utbildning. Vi tycker att det är viktigt att de som deltar i insatsen får goda möjligheter till en tillsvidareanställning på samma arbetsplats inom två år. Då kommer utbildningsinsatser att krävas. Därför är det viktigt att yrkesvux byggs ut för de branscher som deltar.

Vad händer nu?

Nu fortsätter arbetet tillsammans med regeringen. Det handlar bland annat om att utreda och säkerställa att personer med etableringsjobb får ett socialt skydd. När arbetet med staten är klart ska förhandlingar om kollektivavtal för respektive förbund inledas och slutas.

Vem omfattas av etableringsjobb?

Etableringsjobben är till för personer som behöver en snabb väg in på arbetsmarknaden. Målgruppen är nyanlända och långtidsarbetslösa. De exakta definitionerna på vem som ska omfattas är något som vi behöver bestämma tillsammans med regeringen. Det finns lagar och regler som påverkar vilka som kan omfattas av statliga subventioner.

Kan personer som har tillfälligt uppehållstillstånd få ett etableringsjobb?

Ja. Men LO ställer inga krav på några särskilda regler för uppehållstillstånd för personer med ett etableringsjobb. Nuvarande regelverk ska gälla.

Varför är det krav på heltid i etableringsjobb?

Heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad. Det är en viktig del i vårt arbete för bättre villkor för alla LO-medlemmar.

Är den disponibla inkomsten rimlig för de med etableringsjobb?

Personer i etableringsjobb får en inkomst motsvarande en lön på 19 000 kronor i månaden år 2017. När systemet är på plats efter sommaren 2019 kommer lönen att ha räknats upp till 19 780 kronor i månaden. Det är ingen hög lön, men det är i nivå med en typisk lägstalön. Dessutom kommer man delvis att kunna bedriva reguljära studier inom exempelvis Sfi och yrkesvux på arbetstid.

Är stödet från staten förenligt med EUs statsstödsregler?

Det utgår vi från. Men det ska prövas, som alltid. Det skulle vara mycket förvånande om EU satte käppar i hjulet när parterna försöker underlätta etableringen på arbetsmarknaden.

Varför får inte bemanningsföretagen vara med?

Syftet med etableringsjobb är att det ska leda till en normal tillsvidareanställning hos den arbetsgivare där man har sitt etableringsjobb. Då kan man inte vara uthyrd.