Facket direkt facketdirekt.nu

Facklig anslutning 2019

Rapport Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990-2019.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sammanfattning

  • År 2019 (kvartal 1) var 68 procent av samtliga anställda (exkl. heltidsstuderande) fackligt anslutna. Bland arbetare var andelen 60 procent och bland tjänstemän 72 procent.
  • Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män. Bland arbetare var 63 procent av kvinnorna och 58 procent av männen fackligt anslutna. Bland tjänstemän var andelen 75 procent för kvinnor och 68 procent för män. 
  • Den fackliga anslutningen varierar stort mellan olika åldrar. Lägst var den bland unga vuxna då endast 38 procent av arbetarna i åldern 16-24 år var fackligt anslutna. Uppåt i åldrarna ökar den fackliga anslutningen och bland arbetare i åldern 25–29 år var 51 procent fackligt anslutna, 30–44 år 59 procent och 45–64 år 72 procent. 
  • Även mellan olika sektorer varierade den fackliga anslutningen. Bland arbetare var andelen fackligt anslutna högst i sektorerna Tillverkningsindustri, Vård och omsorg samt Hälso- och sjukvård. I dessa var 74 procent av arbetarna fackligt anslutna. Lägst facklig anslutning var det i sektorn Restaurang där endast 28 procent av arbetarna var fackligt anslutna.
  • Den fackliga anslutningen bland arbetare nådde sin högsta notering i mitten av 1990-talet då som mest 88 procent av arbetarna var fackligt anslutna. Därefter har den fackliga anslutningen minskat med cirka en procentenhet per år ner till dagens 60 procent. Minskningen fick extra fart år 2007 i samband med att avgifterna till a-kassan höjdes och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen försämrades. Efter år 2009 tycktes minskningen avta, men de senaste sex åren har andelen fackligt anslutna arbetare minskat med cirka 1,5  procentenheter per år.
  • Även bland tjänstemän minskade den fackliga anslutningen år 1995-2007. Därefter har dock minskningen avstannat och andelen fackligt anslutna tjänstemän har legat runt 72-74 procent.

Rapporten Facklig anslutning 2019 (pdf)