Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetslöshetsförsäkringen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Första dagen

Blir du arbetslös ska du omedelbart anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Detta för att du ska kunna ansöka om a-kasseersättning från din första arbetslösa dag.

Arbetsvillkor

För att kunna få a-kasseersättning måste du ha arbetat minst 6 månader de senaste 12 månaderna. Du måste också uppfylla försäkringens så kallade arbetsvillkor. Det ställer krav på att du arbetat minst 80 timmar per månad under 6 månader. Har du haft oregelbundna arbetstider kan det räcka med att du har arbetat minst 50 timmar per månad i 6 månader, men då måste du sammanlagt komma upp i 450 arbetade timmar (under 6 sammanhängande månader).

Har du varit medlem i en a-kassa i 12 månader kan du ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Ersättningen beräknas på din genomsnittliga arbetstid och lön de senaste 12 månaderna. Om du inte har varit medlem i a-kassan kan du få ersättning med försäkringens grundbelopp.

Läs gärna mer på Arbetsförmedlingens hemsida eller vänd dig till din a-kassa.

Om du också har varit föräldraledig, haft sjukpenning eller studerat kan det vara möjligt att hoppa över den tiden, dock max i 5 år. Då kan ersättningen baseras på det arbete du hade innan.

Ersättningsdagar

Du kan få 300 ersättningsdagar eller 450 om du har försörjningsansvar för barn under 18 år. Den inkomstrelaterade a-kasseersättningen motsvarar högst 80 procent av din tidigare lön de första 200 ersättningsdagarna, därefter högst 70 procent av din tidigare lön. Samtidigt kan du som högst få 910 kronor per dag eller 20 020 kronor per månad de första hundra ersättningsdagarna. Från ersättningsdag 101 kan du som högst få 760 kronor per dag eller 16 720 kronor per månad. Detta beror på att det finns ett tak för den högsta ersättningen.

Grundbeloppet är högst 365 kronor per dag eller 8 030 kronor per månad. Grundbeloppet räknas ned så att det motsvarar din genomsnittliga arbetstid de senaste 12 månaderna.

Det finns också en så kallad deltidsbegränsning. Den innebär att deltidsarbetslösa endast får ersättning under en begränsad tid (av en hel ersättningsperiod). Om du till exempel har arbetat heltid och blir arbetslös, men sen får ett deltidsarbete eller en tillfällig timanställning, så får du stämpla upp till heltid i 60 kalenderveckor. Det förutsätter dock att du söker heltidsarbete. 60-veckorsregeln för deltidsarbetslösa infördes 15 maj 2017 och ersatte då den så kallade 75-dagarsregeln.

Inkomstförsäkringar

Vissa fackförbund har inkomstförsäkringar som betalar ut mellanskillnaden mellan din a-kasseersättning och tidigare lön, så att du kan få sammanlagt 80 procent av din tidigare lön under en tid. Du måste själv ansöka kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen. Om du är medlem i ett fackförbund inom LO, kan du se här om ditt förbund har en inkomstförsäkring.

Läs gärna mer på Facket försäkrar om dina avtalsförsäkringar.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU