Facket Direkt

Ordning och reda

En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa avtal och lagar och myndigheter övervaka att lagar och regler följs.

Publicerad
Uppdaterad

Oordning drabbar alla 

Det svenska systemet för ordning och reda på arbetsmarknaden med både avtal och lagar har byggts upp under många år. Att allt fler människor flyttar till och arbetar i olika länder, främst inom EU, innebär att regelverket behöver stärkas och våra fackliga rutiner förbättras.

Vårt självklara fackliga krav är att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till lika villkor för lika arbete. Det gäller oavsett om personen är bosatt i Sverige eller arbetar tillfälligt här. Det gäller självklart också för alla EU-medborgare som kan använda den fria rörligheten inom EU.

Oseriösa arbetsgivare ska inte kunna dumpa löner och anställningsvillkor genom att kringgå eller missbruka regelverket på den svenska arbetsmarknaden.

Tvingas till sämre lön

Oordning på arbetsmarknaden får stora konsekvenser för alla, löntagare, arbetsgivare och samhälle. Löntagare som inte känner till eller vågar hävda sina rättigheter kan tvingas att arbeta till sämre lön och villkor än vad avtalen föreskriver. Seriösa företag riskerar att bli utkonkurrerade av mindre seriösa eller kriminella företagare. Stat och kommun går miste om skatteintäkter och den solidariska välfärden hotas av medborgarnas minskade tilltro till skattesystemet.

Förhindra ekonomisk brottslighet

Vissa insatser har gjorts från samhällets sida under senare tid, men de räcker inte. F-skattereformen och slopande av revisorskrav för mindre aktiebolag har tvärtom ökat möjligheterna till fusk.

Ny teknik och ökad grov ekonomisk brottslighet kräver att rättsvårdande myndigheter förstärks, både med resurser och fler och bättre metoder. Samtidigt finns det mycket vi själva kan göra i det fackliga arbetet. Kollektivavtal och den arbetsrättsliga lagstiftningen är goda verktyg. Även om regelverket kring offentlig upphandling har brister, finns det dock ändå ett än så länge i stort sett outnyttjat utrymme för kontroll och bevakning.

När vi arbetar med att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden arbetar vi samtidigt med att förhindra ekonomisk brottslighet.