Facket Direkt

Förbundens kontaktpersoner

Kollektivavtal

Publicerad
Uppdaterad

Byggnads - Timo Anttila
Elektrikerna - Tomas Jansson
Fastighets - Ewa Edström
GS – Mats Jägbro
Handels - Sören Söderman
Hotell- och Restaurang – Susanne Blom
IF Metall – Anna Gustavsson
Kommunal - Mario Gavran
Livs - Mikael Löthén
Musikerna - Jan Granvik
Målarna - Anders Pettersson
Pappers - Lasse Wåhlstedt
SEKO - Thomas Brännström
Transport - Tommy Wreeth