Facket direkt facketdirekt.nu

LO-ekonomerna tror på hög tillväxt

Ekonomi Den svenska BNP-tillväxten väntas ligga på runt 3 procent både i år och nästa år, enligt LO-ekonomernas "Ekonomiska utsikter" som släpptes på torsdagen. När det gäller den ekonomiska politiken anser LO-ekonomerna att mer behöver göras för att minska inkomstskillnaderna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ekonomiska utsikter
Foto: Lars Forsstedt

Stark tillväxt i både Sverige och Europa 

– Det är glädjande att vi ser en stark tillväxt såväl i Sverige som i Europa. Det är framför allt export och investeringar som driver på tillväxten, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

LO-ekonomerna tror också på en fortsatt positiv utveckling när det gäller sysselsättningen.

– Arbetsmarknaden har potential att utvecklas betydligt bättre än vi tidigare trott.

Sysselsättningen ökar även om den växande arbetskraften gör att arbetslösheten minskar relativt långsamt, säger Ola Pettersson.

Mer fördelningspolitik för att minska klyftorna

När det gäller den ekonomiska politiken tycker LO-ekonomerna att politikerna måste ta större hänsyn till fördelningsfrågor för att öka jämlikheten och minska inkomstskillnaderna. Enligt LO-ekonomerna är det framför allt två saker som behöver göras för att minska klyftorna.

– Vi anser att om man höjer a-kassan och skatterna på kapitalinkomster och förmögenheter, så skulle det få den bästa fördelningspolitiska effekten. Det är bra reformer för ökad jämlikhet, säger Ola Pettersson.


Nyckeltal ur Ekonomiska insikter

Procentuell förändring om inget annat anges

  2016 2017 2018 2019
BNP till marknadspris 3,3 3,0 3,0 2,2
BNP, kalenderkorrigerad 3,1 3,2 3,1 2,2
BNP i Euroområdet    2,1 1,9  
BNP i USA    2,2 2,3  
Sysselsättning 1,5 2,2 1,4 0,9
Arbetslöshet[i] 6,9 6,7 6,4 6,1
Sysselsättningsgrad, 20-64[ii] 81,2 82,2 82,7 83,0
Timlön[iii] 2,2 2,9 2,9 3,2
Produktivitet i näringslivet[iv] 1,6 2,3 1,8                1,6
KPI 1,0 1,8 1,8 2,6
KPIF 1,4 1,9 1,8 2,1
Real disponibel inkomst 2,3 2,1 3,0 1,5
Bytesbalans[v]  5,1 4,7  4,6 4,6 
Växelkurs, KIX 111,6 112,2 110,5 108,9

[i] Procent av arbetskraften
[ii] Procent av befolkningen 20-64
[iii] Enligt konjunkturlönestatistiken
[iv] Kalenderkorrigerad
[v] Procent av BNP

Mer om Ekonomiska utsikter hösten 2017

Läs mer och ladda ner rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2017