Facket Direkt

Regioner och strukturfondspartnerskapen

Arbetsmarknad Regioner och LOs ledamöter i strukturfondspartnerskapen 2014-2020.

Publicerad
Uppdaterad

Övre Norrland

Per-Erik Johansson, 090-156570 /  e-post: per-erik.johansson@ifmetall.se

Mellersta Norrland

Conny Hansson, 0611-83420  /  e-post: conny.hansson@ifmetall.se

Norra Mellansverige

Thomas Rehn, 054–578496  /  e-post: thomas.rehn@ifmetall.se

Stockholm
Heidi Svärd, 010-601 10 24  /  e-post: heidi.svard@byggnads.se 

Östra Mellansverige
Annika Olofsson, 010-4428865  /  e-post: annika.olofsson@kommunal.se

Västsverige
Catarina Eng, 010-4428563  /  e-post: catarina.eng@kommunal.se

Småland och Öarna
Maria Hörnsten, 036-34 59 57  /  e-post:  maria.hornsten@ifmetall.se

Sydsverige

Jeanette Wennberg, 010-4427979  /  e-post: jeanette.wennberg@kommunal.se 

Läs mer:

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK (pdf) 

Socialfondens historia i Europa

Socialfondens historia i Sverige

Det utvecklande arbetets historia i LO