Facket Direkt

Hösten 2016

Organisationsfrågor LOs representantskap sammanträder onsdagen den 19 oktober vid Saturnus Konferens Slussen, Stockholm.

Publicerad
Uppdaterad

Dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Antagande av dag- och arbetsordning

4. Val av två ordförande

5. Val av sekreterare

6. Val av två justerare för protokollet

7. Beslut om representantskapsmötets offentlighet

8. Avtalsrörelsen 2017

9. Förbundsavgifter till LO

10. Motionsbehandling

11. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap

12. Övriga frågor

a) Delrapport från Arbetstidsgruppen

13. Avslutning

Representantskapet sänds direkt i LO Play