Facket direkt facketdirekt.nu

Våren 2018

Onsdag den 23 maj sammanträder LOs representantskap på ABF Stockholm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dagordning

Representantskapet startar kl. 10.00 onsdag den 23 maj. Följande dagordning föreslås:

1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Parentation
4. Antagande av dag- och arbetsordning
5. Val av två ordförande
6. Val av sekreterare
7. Val av två justerare för protokollet
8. Beslut om representantskapsmötets offentlighet
9. Landsorganisationens årsredovisning, verksamhetsberättelse och
hållbarhetsrapport 2017
10. Revisionsberättelse för 2017
11. LOs Minnesfonds årsredovisning 2017
12. Beslut om ansvarsfrihet för LOs styrelse
13. Ekonomisk ersättning till representantskapets ombud
14. Fyllnadsval
15. Val av auktoriserad revisor
16. Motionsbehandling
17. Nya ledamöter i LOs styrelse och representantskap
18. Övriga frågor
19. Avslutning

Mötet direktsänds i LO Play