Facket Direkt

LO söker ombudsmän med arbetsmarknadsinriktning

Organisationsfrågor LO söker två ombudsmän med kompetens för arbetsmarknadsfrågor inriktat mot aktiv arbetsmarknadspolitik, kompetensutveckling, omställning och yrkesutbildning.

Publicerad
Uppdaterad

Tjänsterna är placerade på enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad, som ansvarar för policyutveckling och bevakning inom områdena offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring, arbetslivsutveckling, arbetsmarknadspolitik, omställningsstöd, diskriminering, jämställdhet och facklig feminism, migrationspolitik, ekonomisk brottslighet och utbildning.

Arbetsuppgifter

I tjänsterna ingår det att utveckla och samordna LOs och medlemsförbundens arbete med arbetsmarknadsfrågor. Båda tjänsterna arbetar brett med arbetsmarknadspolitiska frågor.

Den ena tjänsten har kompetensutveckling och omställning som huvudsaklig inriktning, och kommer bland annat att arbeta med TSL och de andra omställningsstiftelserna som LO är part i; Europeiska Socialfonden, ESF samt EU:s sociala dialog.

Den andra tjänsten är inriktad mot kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning, med särskilt fokus på gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar.

I båda tjänsterna ingår det att representera LO i expert- och referensgrupper både nationellt och internationellt, ta fram olika typer av skriftliga kunskapsunderlag samt att i samarbete med enhetens utredare svara på remisser. Även självständigt utredningsarbete kan förekomma. Tillsammans med medlemsförbunden, LOs ledning och enhetens övriga medarbetare utvecklar du LOs arbetsmarknadspolitik och verkar för en väl fungerande arbetsmarknad.

Vi söker dig som har:

 • Kvalificerad och bred facklig och politisk skolning genom fackligt arbete.
 • Erfarenhet från fackligt arbete på regional och/eller central förbundsnivå. 
 • Mycket god kunskap om arbetsmarknadsfrågor, aktiv och passiv arbetsmarknadspolitik.
 • God kunskap om omställning och/eller kompetensutveckling och/eller vuxenutbildning och/eller a-kassan. 
 • Goda kunskaper om fackföreningsrörelsens ideologi, arbetssätt och organisation. 
 • Vilja och förmåga att samarbeta både internt med LOs medlemsförbund och externt med arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra aktörer på arbetsmarknadsområdet.
 • Förmåga att självständigt initiera, driva och slutföra projekt av olika karaktär. 
 • Mycket goda språkkunskaper. Du uttrycker dig väl i tal och i skrift, både i svenska och i engelska.
 • Vana att företräda din organisation i olika sammanhang och hålla muntliga presentationer på både svenska och engelska. 
 • Erfarenhet av att skriva rapporter och beslutsunderlag.

Meriterande 

 • Erfarenhet av att fackligt arbeta i internationella sammanhang. 
 • Ombudsmannautbildning.
 • Erfarenhet av att skriva remissvar och självständigt utredningsarbete.

Vi förutsätter att du delar arbetarrörelsens värderingar. Tjänsterna är på heltid, tillsvidare med tillträde snarast. Vill du veta mer om tjänsterna kan du kontakta Malin Wreder, enhetschef tel 070-260 23 15, eller Jonas Ivman, facklig kontaktperson för ombudsmannaklubben, tel 070-372 26 71.

Välkommen med din ansökan till jennie.bjorsson@lo.se  senast den 30 mars 2018. Ange vilken av tjänsterna du främst är intresserad av.