Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad

Välfärd Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad ansvarar för policyutveckling och bevakning inom områdena offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring, arbetslivsutveckling, arbetsmarknadspolitik (inklusive arbetslöshetskassor och arbetslöshetsförsäkring), omställningsstödet, diskriminering, jämställdhet och facklig feminism, migrationspolitisk, ekonomisk brottslighet och utbildning. Enheten samordnar förbunden inom arbetsmiljöområdet, regionala skyddsombudsverksamheten och standardisering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Joa Bergold

Utredare

Välfärdspolitik, jämställdhetspolitik, klass och kön.

My Billstam

Ombudsman

Arbetsmiljö, standardisering, företagshälsovård, lagar och avtal.

Adnan Habibija

Utredare

Arbetsmarknad, aktiv arbetsmarknadspolitik och integration på arbetsmarknaden.

Kjell Rautio

Utredare

Välfärd, sjukförsäkringen och socialpolitik.

Mattias Schulstad

Utredare

Arbetsmarknad, integration på arbetsmarknaden, upphandling, arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Åsa Törnlund

Ombudsman

Arbetsmarknad, aktiv arbetsmarknadspolitik, omställning, EFS.

Ulrika Vedin

Utredare

Arbetsmarknad, arbetslöshetsförsäkringen, arbetsmarknadsfrågor, särskilt kopplat till klass och kön.

Christina Zedell

Ombudsman

Arbetsmarknad, arbetsmiljö och rehabilitering.