Facket Direkt

Enheten för ekonomisk politik

Ekonomi Enheten ansvarar för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, gör ekonomiska prognoser och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet. Enheten ansvarar också för policyutveckling och bevakning inom näringspolitik, bostadspolitik och infrastruktur.

Publicerad
Uppdaterad

Anna Almqvist

LO-ekonom

Ekonomisk politik och ekonomisk jämlikhet (inkomst- och förmögenhetsskillnader).

Thomas Carlén

LO-ekonom

Ekonomisk politik, arbetsmarknadsekonomi och lönebildning.

Sebastian de Toro

LO-ekonom

Ekonomisk politik, lönebildning, överskuldsättning.

Lars Ernsäter

LO-ekonom

Ekonomisk politik och konjunkturbedömningar.

Torbjörn Hållö

LO-ekonom

Ekonomisk politik, skatter och finansiella marknader.

Åsa-Pia Järliden Bergström

LO-ekonom

Ekonomisk politik och offentliga finanser.

Anna-Kirsti Löfgren

LO-ekonom

Ekonomisk politik, arbetsmarknadsekonomi och inkomstfördelning.