Facket Direkt

Trygghet och stöd

Organisationsfrågor Att vara ensam räcker sällan långt, att sluta sig samman med andra med gemensamma värderingar och intressen räcker längre. Ensam är inte stark - bara ensam.

Publicerad
Uppdaterad

Som medlem i en fackförening kan du känna trygghet och få stöd vid problem med arbetsgivaren. Du får möjlighet till inflytande, kan förbättra villkoren för dig och dina arbetskamrater, får tillfälle att delta i studier och att utvecklas som människa och löntagare.

Styrkan får du genom kompisarna på jobbet. Dina drömmar kan uppfyllas utan att trampa på andra.

Fackföreningen bygger på att tillräckligt många ser den gemensamma nyttan av medlemskapet, att medlemmarna tillsammans hävdar sina intressen mot arbetsgivaren.

Du har ett gemensamt intresse med dina kompisar på jobbet som har liknande arbetsuppgifter - schysta arbetsvillkor med så hög lön som möjligt.

Vad kan du göra för facket?

Medlemskapets värde beskrivs i bland som ett utbyte mellan medlemmen och facket, vad medlemmen får av facket för medlemsavgiften. Det gör det svårare att förstå fackets verkliga uppdrag och medlemskapets sanna värde.

Värdet är inte vad var och en får utan vad medlemmarna tillsammans kan uppnå. Facket knyter samman löntagarna på arbetsplatsen, dels genom gemensamma värderingar om allas lika värde och ett jämlikt samhälle och dels genom en materiell nytta av bättre arbetsvillkor med högre löner,

Vem vill ge dig det om chefen kan få någon billigare? Chefens vilja att hitta någon som är villig att jobba till så låg lön som möjligt behöver inte vara snålhet eller illvilja. Låga kostnader ligger i arbetsgivarens intresse.

Utan kollektivavtal, ingen garanti för lön

För att du och dina arbetskamrater ska få bra villkor med så hög lön som möjligt är det nödvändigt att många står bakom kraven. Bästa sättet att visa det är att alla är med i facket.

Kraven förhandlas med arbetsgivaren och villkoren skrivs in i ett kollektivavtal. Kollektivavtalet är din garanti för att arbetsgivaren inte ska kunna få någon att arbeta med sämre villkor och att du inte behöver gå ned i lön för att behålla jobbet.

Det är facket och ingen annan som skriver kollektivavtal med arbetsgivaren. Utan facket inget kollektivavtal och utan kollektivavtal ingen garanti för lön och andra arbetsvillkor.