Facket Direkt

Presentation av LO

Organisationsfrågor LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. Vi är undersköterskor och bilmekaniker. Vi jobbar i restauranger och i butiker. Du hittar oss på skolbespisningar, förskolor och fabriker.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

För ett bättre arbetsliv

Totalt är vi omkring 1,5 miljoner medlemmar. Vi finns på de flesta arbetsplatserna i landet. I facket jobbar vi tillsammans för ett bättre arbetsliv. Vi förhandlar med arbetsgivarna om löner, arbetsmiljö och arbetstider.

Vår idé

LO-förbundens medlemmar är bärare av en idé, en tanke om att det lönar sig att driva frågor tillsammans. Att vara med i facket ger dig trygghet, men också gemensam styrka att med andra påverka arbetslivet och samhället.

Vår idé om att agera kollektivt handlar om att förbättra för alla. 

Vårt främsta verktyg är kollektivavtalet. I samordnade löneförhandlingar lägger vi fram gemensamma avtalskrav för reallöneutveckling, ökad sysselsättning och jämställda löner. 

LO är en demokratisk feministisk organisation. Solidaritet och jämlikhet är ord som betyder mycket för oss.

En del säger att ensam är stark, och visst kan det vara så, men om en människa är stark, vad är då inte många tillsammans?

Facket och politiken

Genom att engagera oss fackligt och politiskt kan vi på allvar förändra vardagen. Det gäller tryggheten på jobbet och kvalitén i skolan, barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen, a-kassan, sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken.

Politiska beslut påverkar dagligen LO-medlemmarnas livssituation. Det är därför nödvändigt att utöver kollektivavtalsförhandlingar med arbetsgivarna även påverka de politiska besluten i riksdag, kommun och landsting och på EU-nivå.

LO samverkar med Socialdemokraterna då vi delar samma grundvärderingar. Historiskt sett har samverkan varit mycket framgångsrik. Tryggheten på jobben med den starka arbetsrätten är ett viktigt resultat. SSU, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, är LOs och Socialdemokraternas gemensamma politiska ungdomsorganisation.

LO ger ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna om 6 miljoner kronor årligen. Detta motsvarar 4 kronor per medlem och år. Det är LO-kongressen som fattat beslut om att LO ska samverka med Socialdemokraterna.

Organisation

LO är en samlande kraft för 14 svenska fackförbund. Kongressen är LOs högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. En styrelsen utses av kongressen med representanter från förbunden. Styrelsen sammanträder två gånger i månaden. LOs ledning utses också av kongressen och består av fyra personer; ordförande, förste och andre vice ordförande och avtalssekreterare. 

LOs centrala kansli ligger i Stockholm. Här jobbar 100 anställda med opinionsbildning, organisationsfrågor och utredningsarbete. Fokus är kollektivavtalens innehåll, pensioner, avtalsförsäkringar, välfärdsfrågor, ekonomisk politik, fackligt arbete, kursverksamhet och internationellt fackligt arbete.

LO är organiserat i regionala distrikt och lokala LO-fack i kommunerna. Deras uppgift är att organisera den fackliga och politiska samverkan, driva arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå.

Utöver samverkan med Socialdemokraterna och SSU har LO ett nära samarbete med ABF och Unga Örnar