Facket direkt facketdirekt.nu

Berit Müllerströms Första maj-tal 2018

Första maj LOs andre vice ordförande Berit Müllerström höll sitt tal i Vänersborg. Hennes tal handlade om jämställdhet och kampen mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Berit Müllerström
Foto: Fredrik Hjerling

Det talade ordet gäller

Mötesdeltagare, vänner,
Låt mig börja med vad en kvinna berättar i Hotell- och Restaurangs förbundstidning Hotellrevyn:
”Det var trångt mellan borden och jag skulle duka av precis bakom två män. Så tar en av dem tag i min rumpa..." "När hovmästaren gick förbi mig tog han tag i mina höfter och tryckte min rumpa mot sitt kön."
Jag vet inte vem den här kvinnan är.
Jag vet inte var hon bor. Var hon jobbar.
Det kan vara på en krog här i Vänersborg.
Det kan vara på en krog var som helst.

Liknande berättelser har vi fått från kvinnor i hemtjänsten.
I hotellbranschen.
Från personliga assistenter och lokalvårdare.
Kanske jobbar någon på ett äldreboende här i Vänersborg?
Eller städar på något av hotellen här i stan?

För sexuella trakasserier är ett arbetsmiljöproblem,
som pågår överallt.
Här och nu.
Där du är kund, gäst eller patient.
Där du jobbar.
Det är inte något som bara sker någon annanstans.
Av några andra sorters människor.

Och det är främst kvinnor som drabbas.
Och det är främst män som trakasserar.

I dag, på första maj – vår högtidsdag –
när vi firar de segrar vi vunnit,
och stärker oss inför de strider som kommer,
i dag vill jag säga: Det är här den fackliga kampen står idag.
Om allas rätt till en trygg arbetsplats.
Om allas rätt till ett tryggt arbetsliv – ur alla perspektiv.

Just sexuella trakasserier på jobbet, är ändå bara toppen av ett isberg.
Eller kanske mer rättvisande: röken ur skorstenen på ett hus.
Det enda vi kan se är röken som bolmar ut.
Men den kommer från en eld längre ned,
som tänts,
och som hela tiden underhålls.
Röken har rest genom rör och pipor.
Till sist lämnar den skorstenen.
Och det är den vi ser.

Men den hade aldrig uppstått,
utan en eld,
som tänts,
och underhållits.
Och en skorstenspipa att ledas genom.

Så är det också med sexuella trakasserier på jobbet.
Utan ett samhälle genomsyrat av patriarkala normer,
hade sexuella trakasserier på jobbet knappast funnits.
Utan ett arbetsliv där kvinnor har mindre makt,
sämre lön,
sämre villkor,
sämre arbetsmiljö.
Utan det hade sexuella trakasserier på jobbet knappast funnits.

Vår kamp här, står på två ben.
Fackligt måste vi stärka kvinnors position i arbetslivet och på arbetsmarknaden.
Med förhandlingar och avtal.
Politiskt måste vi arbeta för att lagar och regler,
ekonomiska prioriteringar och satsningar,
ska stärka kvinnors trygghet och frihet i jobbet.

Här står den fackliga kampen i dag.
Om allas rätt till ett tryggt arbetsliv.
Det handlar om att slippa sexuella trakasserier på jobbet.
Men också om väldigt mycket mer.
Det handlar om trygghet för vanligt folk.

* * *

Mötesdeltagare, vänner,

Det är val i höst.
Och alternativen är tydliga.
Det parti som vill och kan leverera trygghet till vanligt folk,
är Socialdemokraterna.
Därför är Socialdemokraterna LO:s självklara val.
Socialdemokraterna har lett regeringen i snart fyra år.
Det har gett resultat.

 • Vi har den lägsta arbetslösheten på tio år. 
 • Vi har den lägsta statsskulden på 40 år. 
 • Svensk export slår alla rekord. Över hela landet. Här också!

Detta har stor betydelse för möjligheten att skapa trygghet för vanligt folk.
För såna som dig och mig.
För alla som har ett vanligt jobb. Eller är pensionerade från ett vanligt jobb.
För alla som bygger de nya bostäderna här i stan,
eller som har byggt de hus som redan finns.
För alla som tar hand om barnen på förskolorna här,
eller som sedan länge sett ”sina” förskolebarn växa upp.
Vanligt folk.

När Sveriges ekonomi går så bra som nu,
då har politiken en guldchans att leverera - också till oss.

Men de politiska alternativen i valet i höst,
har vitt skilda uppfattningar, om hur denna guldchans ska tas till vara.

Det bär mig emot, att säga att det finns något positivt, i att Moderaterna regerade i åtta år.
Men är det något som var bra med det, så är det att vi vet vad de vill.
Vi vet vad de är kapabla till.
Vi vet vad det leder till.

Under sina åtta år raserade Moderaterna välfärden.
Det är hårda ord. Men jag vet inget som passar bättre.
De sänkte skatterna, gång på gång, för de mest välbeställda.
De lät alla oss – vanligt folk – betala!
Med vår välfärd!

Kvinnor fick betala det högsta priset.
Det är kvinnor som jobbar i välfärden,
kvinnor som är mest beroende av att välfärden fungerar.
Att förskolan har öppet när man jobbar.
Att äldreomsorgen fungerar när föräldrarna behöver stöd.
För det är kvinnor som annars täcker upp för bristerna i välfärden,
med att själva ta på sig jobbet. Utan lön.

Så, är det något bra med att M ledde landet i åtta år,
så är det att ingen behöver tveka.
Vi vet vad de kommer att göra om de vinner valet i höst.

**

Vänner,
LO har prioriteringarna klara när det gäller valet i höst.
Vi vill se en politik som ger:

 • Trygghet i vardagen,
 • Fler och bättre jobb,
 • Och ökad jämlikhet.

I dag vill jag särskilt lyfta fram sådant som har stor betydelse för att kvinnor ska få ett bättre liv och arbetsliv.
För att det är rätt i sig.
Men också för att det är smart.
För jag är övertygad om,
att det som gynnar kvinnor, det gynnar alla.
När kvinnors frihet och trygghet växer, så växer allas!

Vänner,
Välfärden är en central nyckel.
Den levererar rättigheter vi har. Som medborgare.
Den är också viktig som möjliggörare för våra gemensamma projekt,
som en fungerade arbetsmarknad, tillväxt och skapandet av resurser att fördela.
Den är viktig som stor arbetsplats för många. Särskilt kvinnor.
Så, en välfärd som fungerar, är en nyckel till frihet och trygghet för vanligt folk.

Så, vad behövs i dag för att stärka och utveckla välfärden?

 • Fler anställda!
 • Stopp för vinstdrift!
 • En skärpt arbetslöshetsförsäkring
 • En sjukförsäkring värd namnet
 • Och högre pensioner!

Det är vad som behövs.

Välfärd kan aldrig finnas utan välfärdens arbetare.
Jag talar här också som kommunalare…
Och bara om vi är tillräckligt många välfärdsarbetare, kan vi göra vårt jobb.

Det är välfärdens arbetare som – personligen – bygger de trygga relationer,
som förskolebarn,
patienter,
och äldre behöver.
När de vistas – ofta stora delar av sina dagar – i välfärdens omsorg.
Det är välfärdens arbetare som är välfärdens kvalitet.
Därför vill vi att fler anställs i välfärden!

Och kamrater,
Vi måste stoppa vinstdriften i välfärden!
Vad gott har den gjort?
Kan någon visa mig hur välfärden blivit bättre,
för att riskkapitalister fått möjlighet att plocka bort våra pengar ur välfärden?
Och istället placera dem – för egen vinning – i något skatteparadis.

För mig är det enkelt.
Den skatt vi betalar ska användas för oss.
En servitris betalar i genomsnitt drygt åttatusen kronor i inkomstskatt varje månad,
på en lön på 24 000 kronor
Varför ska hennes hårt förvärvade skattepengar placeras i någon annans privata fickor?
Denna vinstjakt måste stoppas!

Vänner,
Välfärden ska omfatta oss genom hela livet.
Även i perioder när vi inte bidrar lika mycket med skatt in i systemet.
Kanske särskilt då.
När vi är sjuka.
Om vi blir arbetslösa.
Och när vi är äldre.

Därför måste sjukförsäkringen reformeras. Måste.
Den som är sjuk blir i dag jagad av systemet.
Det är omänskligt.
Det är ovärdigt.
Ovärdigt det Sverige som jag kallar mitt.

Det är bra att regeringen tagit bort stupstocken.
Denna tekniska lösning på det medicinska problemet, att alla inte blir friska fort nog.
Vips! Från en dag till en annan var man inte längre sjuk, utan arbetsför.
Det var ju direkt vansinne.

Regeringen måste nu fortsätta reformeringen.
En sjukförsäkring värd namnet,
försäkrar dig från ekonomisk ruin när du är sjuk.
Det är vad vi ska ha.
Inte jakt på sjuka.

Även arbetslöshetsförsäkringen behöver skärpas,
så att arbetslösa faktiskt får en försäkring.
Idag har bara en av fyra arbetslösa rätt till ersättning.
Då fungerar inte försäkringen.
Varken för den enskilde eller samhället.
Vi förlorar alla på att människor blir fattiga av att förlora jobbet.
Karensdagarna måste bort
Fler ska kunna kvalificera sig för ersättning
De allra flesta måste få 80 procent av sin lön när de blir arbetslösa.

Välfärden ska också ge trygghet och frihet när vi slutat jobba.
Därför måste pensionen höjas.
Vi ska ha minst 70 procent av vår lön. Minst.
I dag blir hälften av alla kvinnor som går i pension fattigpensionärer. Hälften.
Det är motsatsen till trygghet för vanligt folk.

Vänner,
När det gäller välfärden står Socialdemokraterna och Moderaterna långt ifrån varandra.
Vi kan ju bara se till vad vår s-regering levererat hittills:

 • 100 000 fler jobbar i välfärden i dag, än när regeringen tillträdde.
 • 28 000 fler jobbar i skolan. 
 • Pensionärsskatten har sänkts.
 • A-kassan har förbättrats.

Och några av Socialdemokraternas löften inför nästa mandatperiod är:

 • Ett stopp för vinstjakten i välfärden! 
 • 20 miljarder ytterligare till välfärden
 • Fler anställda i skola, vård och omsorg.

Rätt bra och viktiga grejer, inte sant?
Moderaterna, å sin sida, vill:

 • Sänka skatten ännu mer för de rika. 
 • Återinföra stupstocken
 • Och låta vinstjakten i välfärden fortsätta.

Mycket tydlig politik för ett mer ojämlikt land.

**

Vänner,

LO vill också se stora förbättringar när det gäller anställningstryggheten.
I dag är det kvinnor som har de mest otrygga anställningarna.
Och arbetarkvinnor de allra mest otrygga.
Bara runt 40 procent har en fast heltidstjänst. Inte ens hälften!
Men 70 procent är trötta och har värk – varje vecka – på grund av sitt jobb.
Och den faktiska månadslönen för en arbetarkvinna är 18 500 kronor.
Före skatt.
Kvinnor blir sjuka av detta.
Och nekas både makt och pengar.

Därför vill vi se:
Heltid som norm på hela arbetsmarknaden.
Allmän visstid och hyvling måste bort!
Dessa oönskade deltider och visstider är vanligast i de yrken där många kvinnor jobbar.
Men – hör och häpna! – även kvinnor måste faktiskt kunna försörja sig på sitt jobb!
Alltså, tänk att jag ska behöva säga detta… I Sverige… 2018. Det är ju egentligen fullkomligt galet.

Den ofrivilliga deltiden leder dessutom till fattigdom när man blir gammal.
Trots att man har jobbat hårt hela livet.
Som jag nyss sa, hälften av alla kvinnor som går i pension nu blir fattigpensionärer.
De ofrivilliga deltiderna är vanliga i LO-kvinnornas yrken i Sveriges alla kommuner och landsting.
Lösningen finns alltså i politiken.
Men hur länge ska vi behöva vänta?

Vänner,
Jag började med att prata om sexuella trakasserier.
Riskerna för det är som störst i klassiskt kvinnliga jobb,
som bygger på nära kontakt med människor.
Där ens arbete är att ge service till en brukare, kund eller patient.
Vi måste hantera dessa risker lika seriöst som andra risker i arbeten.
Som risken att lyfta för tungt,
Att utsättas för giftiga ångor,
eller riskera att få en bjälke över sig.

Mycket av lagar och regler finns på plats.
Nu handlar det om efterlevnad,
om prioriteringar,
om uppföljningar och kontroller.
Om att göra verklighet av det som #metoo i så stor utsträckning handlade om: trygghet på jobbet.

Så, när anställningstryggheten och arbetsmiljön måste förbättras, för att kvinnor ska få ett bättre arbetsliv - vet ni vad Moderaterna vill göra då?
Jo, de vill:

 • Sänka lönerna! De vill lagstifta om inträdesjobb för nyanlända och unga vuxna. Med 70 procent av lönen! 
 • Krascha LAS! Försämra anställningstryggheten så att vi blir provanställda livet ut.

* * *

Vänner,

Frihet och jämlikhet är ju vår rörelses stora mål.
Alla ska kunna styra sitt eget liv, mot sina egna drömmars mål.
Därför har LO nu på morgonen presenterat ett trygghetspaket för ett jämlikt arbetsliv,
i fem punkter.

För det första: Varje lågavlönad löntagare som vill ha heltid måste få det.
Inför rätt för del- och visstidare att säga upp sig på dagen!
Stärkt omställning och rätt till vidareutbildning med en vettig inkomst.

För det andra måste vi sätta stopp för de otrygga anställningarna.
Allmän visstid, sms-anställningar, hyvling och annat otyg ska bort.

För det tredje måste arbetslöshetsförsäkringen kraftigt förbättras!
Du ska inte behöva bli fattig för att du förlorar jobbet.

För det fjärde måste alla ha rätt till barnomsorg på obekväma arbetstider!
Ett välfärdssamhälle måste fungera även för de som inte jobbar 9–17.

Sist men inte minst: pensionerna måste höjas.
Det är illa nog att pensionärer idag blir fattiga efter ett helt livs heltidsarbete.
Dessutom vidgas löneklyftan mellan kvinnor och män ännu mer vid pensionen.

Från LOs sida kommer vi inte att ge oss förrän detta är verklighet!
Det kan ni ta som ett löfte från oss!

***

Välfärden är central för oss.
Den utjämnar orättvisa skillnader.
Den lågavlönade behöver inte avstå en operation,
för att den är för dyr.
Kvinnor behöver inte begränsa sig till ett hemmafruliv,
utan kan plugga och jobba medan barnen är i förskolan.

En del av välfärden är särdeles viktigt,
för att skapa frihet och jämlikhet även för kommande generationer.
Skolan.
Jag gissar att ni har hört om sjunkande skolresultat.
Om skolpersonal som arbetar sig sjuka.
Om barn som behöver en diagnos på ett papper, för att få det stöd de behöver.

Men visste ni att störst betydelse för hur bra det går för ett barn i skolan,
har föräldrars utbildningsbakgrund.
Alltså, om ett barn har svårt att nå målen i skolan,
så beror det till störst del på om hon har högutbildade föräldrar eller inte.
Inte på om läraren är legitimerad.
Inte på om hon går i en klass med 35 andra elever.
Eller något annat som har med skola att göra.
Nej, hur väl ett barn lyckas i skolan,
beror på hur länge föräldrarna själva gick i skolan.
Kan vi kalla det något mindre än skandal?

För mig som representant för LO är detta oacceptabelt.
Många av LOs medlemmar är kortutbildade,
och deras barn riskerar därför att lyckas sämre i skolan.

Detta måste politiken prioritera att lösa.
Kanske före allt annat.
För lösningen är politisk.
Den är aldrig privat.
Det är inte föräldrarna som måste bli bättre. Det är skolan.
Och skolan måste styras med politisk vilja, ambition och kraft.

Föräldrarna gör säkert så gott de kan.
Trots att de jobbar obekväma arbetstider mer än andra,
och därför inte ens är hemma när läxor ska läsas.
Trots att de jobbar fler timmar än andra,
och därför är tröttare.
Trots att de tjänar mindre pengar,
och därför inte har råd med varken läxhjälp eller fritidsintressen.

Skolan behöver:

 • Få de resurser som behövs utifrån barnens behov. 
 • Anställa tillräckligt med vuxna, så att det blir lugn och ro. 
 • Kompletteras med gratis fritids av hög kvalitet. Med betydligt fler anställda. Där alla ska kunna få hjälp med läxorna. Där alla ska kunna få utöva sitt fritidsintresse.

Sammantaget är jag övertygad om att det skulle öka jämlikheten,
Garantera även arbetares barn rätten till utbildning,
Glädjen i att lyckas,
Och möjligheterna att styra sitt eget liv och sin framtid.

* * *

Mötesdeltagare, vänner,

Det finns två alternativ i valet i höst.
Socialdemokraterna,
som vill stärka välfärden, med mer resurser, mer personal och bättre arbetsmiljö.
Som vill värna den svenska modellen som bygger på god ekonomi,
parter som bestämmer på arbetsmarknaden,
och försäkringar som garanterar oss trygghet i livet och arbetslivet.
Socialdemokraterna som både vill och kan leverera trygghet för vanligt folk.

Mot dem står Moderaterna,
som med stöd av Sverigedemokraterna vill:
Sänka skatten för de rikaste.
Och sänka lönerna för vanligt folk.
Som vill låta oss vara provanställda livet ut.
Som vill ge mer makt till de som redan har resurser och pengar,
Och mindre till alla oss andra.

För mig som feminist är valet inte svårt.
För mig som fackligt aktiv är valet inte svårt.

* * *

Vänner,
På krogar här i Vänersborg ikväll,
på något av hotellen här i stan,
på något av stans särskilda boenden,
där jobbar kvinnor, ikväll, som har skäl att oroa sig över sin trygghet på jobbet.
Som kvinnan som berättade i Hotellrevyn.

Trygghet för vanligt folk, vänner,
det bygger vi med trygghet för flickor,
För tjejer,
För kvinnor och tanter!

Tack för ordet!