Almedalen 2018

Under politikerveckan i Visby finns LO på plats för att lyfta fram och beskriva villkoren för Sveriges löntagare. Kom förbi, lyssna och delta i diskussionerna. Vi finns på Cramérgatan 2. Välkommen!

Kopiera länk för delning

Almedalen: Torgmöte mot högerpolitik och systemskifte

LOs ordförande samtalar med unga fackligt aktiva på Gotland om högerns politik, hoten mot demokratin och principen om alla människors lika värde.

Almedalen: Kan en grön omställning förbättra Sveriges konkurrenskraft?

Klimatteknik och klimatneutrala varor och tjänster nämns som nästa stora innovationsområde. Med Parisavtalet ökade ambitionsnivån för att hejda temperaturstegringen och vi torde se en ökad global efterfrågan på sådana innovationer.

Almedalen: Hur blir alla vinnare på digitaliseringen?

Snabb teknisk utveckling innebär utmaningar för företagen, fackföreningarna och politiken. Sveriges konkurrenskraft kan öka om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vad krävs för att alla ska bli vinnare när näringslivet och arbetsmarknaden förändras och när jobben utvecklas?

Almedalen: How to shape an EU that benefits everyone?

The EU has given us economic success, competition on more equal terms and increased civil rights. But in spite of all these achievements, many are dissatisfied with the EU-cooperation.

Almedalen: Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?

Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet?

Almedalen: Otrygg på jobbet till efter 30?

Vilken syn har unga människor på arbetsmarknaden? Vilka förväntningar har de på de jobb som finns? Är trygga anställningar bara till för folk över 30? Ett tydligt panelsamtal om vilken framtid på arbetsmarknaden de olika politiska partierna vill erbjuda dagens unga.

Almedalen: Därför behöver Sverige etableringsjobb

Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning?

Almedalen: Sverige behöver ett rättvist skattesystem

Skattesystemet styrs inte längre av principerna likformighet och rättvisa. Jobbskatteavdraget, livsmedelsmomsen, kapitalbeskattningen och den nya fastighetsskatten innebär stora avsteg från dessa principer. Hur når vi tillbaka till målen enkelhet, enhetlighet och rättvisa?

Almedalen: Vi har råd att ta hand om varandra! Välfärd är trygghet för alla

Välfärdspolitiken spelar en central roll i det goda samhället. Men hur ska den utformas för att bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet? Samtal om prioriteringar och vägval för en välfärd värd namnet utifrån LOs välfärdspolitiska program.

Almedalen: Hur kan lärfritids bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?

Skolan är grundläggande för att skapa lika möjligheter för alla, men den svenska skolan är i dag långtifrån jämlik. Hur kan LOs förslag om lärfritids, med mer stimulerande aktiviteter och där fler elever får möjlighet att vistas, bidra till ökad jämlikhet och bättre skolresultat?